Ngôn ngữ:
ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VIỆT NAM: CƠ HỘI HỢP TÁC VỚI HÀN QUỐC
Thông tin chi tiết ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VIỆT NAM: CƠ HỘI HỢP TÁC VỚI HÀN QUỐC
Tên tài liệuỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VIỆT NAM: CƠ HỘI HỢP TÁC VỚI HÀN QUỐC
Mô tảTrong khuân khổ hợp tác nghiên cứu năm 2020, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) và Viện Môi trường Hàn Quốc (KEI) thực hiện nghiên cứu về “Ứng phóv ới biến đổi ở Việt Nam: Tiềm năng hợp tác với Hàn Quốc”. Mục đích của nghiên cứu này tập trung phâní cth đánh giá thực trạng tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) ở Việt Nam, nỗ lực của Việt Nam trong xây dựng khung chính sách ứng phó và các cam kếqt uốc tế về BĐKH mà Việt Nam đã tham gia. Ngoài ra nghiên cứu này còn rà soát, đánhg iá các hoạt động hợp tác mà Hàn Quốc đã thực hiện nhằm hỗ trợ Việt Nam trong ứng phó với BĐKH và phân tích cơ hội hợp tác giữ aViệt Nam và Hàn Quốc trong thời gian tới.
Tên tệpenvironmental-sustainability-in-asia-vietnam(190x260)-climate-change-viet.pdf
Kích thướcEmpty
Kiểupdf (Kiểu Mime: application/pdf)
Tạo lúc: 22/02/2021 07:23
Lượt xem73 Lượt xem
Cập nhất lúc 22/02/2021 07:28
Trang chủ