Ngôn ngữ:
Phát triển bền vững về môi trường ở Châu Á: Cơ hội hợp tác ở Việt Nam
Thông tin chi tiết Phát triển bền vững về môi trường ở Châu Á: Cơ hội hợp tác ở Việt Nam
Tên tài liệuPhát triển bền vững về môi trường ở Châu Á: Cơ hội hợp tác ở Việt Nam
Mô tảTrong khuôn khổ Dự án “Xây dựng Chiến lược và Hợp tác Cộng đồng Môi trường Đông Á”, với sự hỗ trợ của Viện Môi trường Hàn Quốc (KEI), Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) thực hiện hoạt động “Xác định cơ hội hợp tác trong lĩnh vực môi trường của các thành phố thí điểm trong mạng lưới các thành phố thông minh ASEAN của Việt Nam” nhằm đánh giá và phân tích các nội dung về quản lý môi trường thông minh trong các đề án đô thị thông minh của 3 thành phố thí điểm thuộc mạng lưới các thành phố thông minh ASEAN, xác định các thách thức trong việc triển khai đô thị thông minh trong lĩnh vực môi trường ở 3 thành phố này, từ đó xác định các cơ hội hợp tác, học hỏi kinh nghiệm từ Hàn Quốc, quốc gia đã triển khai thành công mô hình đô thị thông minh. Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của Viện Môi trường Hàn Quốc (KEI) trong thực hiện hoạt động này. Viện mong rằng kết quả thực hiện của hoạt động này sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác giữa ISPONRE và KEI nói riêng, Việt Nam và Hàn Quốc nói chung.
Tên tệpenvironmental-sustainability-in-asia_vietnam(190x260)-smart-cities-viet.pdf
Kích thướcEmpty
Kiểupdf (Kiểu Mime: application/pdf)
Tạo lúc: 22/02/2021 07:30
Lượt xem75 Lượt xem
Cập nhất lúc 22/02/2021 07:35
Trang chủ