Ngôn ngữ:
Đào tạo sau đại học
Hội thảo tham vấn về công tác chuẩn bị Đề án Đăng ký mở chuyên ngành Đào tạo trình độ Tiến sĩ Quản lý tài nguyên & môi trường và Tạp chí của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

Để chuẩn bị hoàn thiện Đề án Đăng ký mở chuyên ngành Đào tạo trình độ Tiến sĩ Quản lý tài nguyên & môi trường và Tạp chí của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, ngày 14/1/2016, tại Trụ sở Viện, Ban lãnh đạo Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) đã có buổi làm việc, xin ý kiến tham vấn chuyên gia. Đến dự Hội thảo có Nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên, đại diện các Viện, các Trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.