Ngôn ngữ:
Đề tài KH&CN cấp cơ sở
Tìm theo tên     Hiển thị # 
1 Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất hoàn thiện một số chính sách giải quyết các vướng mắc, bất cập trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ
2 Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất hoàn thiện một số chính sách giải quyết các vướng mắc, bất cập trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
3 Nghiên cứu phương pháp, cách tính toán và ý nghĩa của các chỉ số xếp hạng về tài nguyên và môi trường trong bộ chỉ số Đổi mới Sáng tạo toàn cầu (GII) và đề xuất giải pháp cung cấp thông tin, số liệu chính thống, kịp thời về tài nguyên và môi trường trong
4 Khả năng ứng dụng mô hình cân bằng tổng thể trong nghiên cứu, phân tích chính sách giảm phát thải khí nhà kính ở Việt Nam
5 Nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế nhằm đề xuất áp dụng thực hiện 3Rs (Recharge, Retention and Reuse: Bổ sung, Duy trì và Tái sử dụng) trong quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên nước ở Việt Nam
6 Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về thúc đẩy sự kết nối giữa nghiên cứu khoa học và quá trình ra quyết định chính sách trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
7 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất giải pháp tăng cường năng lực đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
8 Nghiên cứu xác định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công thực hiện đề tài khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường
9 Nghiên cứu các luận cứ khoa học của cơ chế liên kết địa phương trong sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
10 Nghiên cứu, xây dựng Khung định hướng Chiến lược tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
11 Nghiên cứu tác động của hợp tác kinh tế ASEAN đối với chính sách khai thác khoáng sản ở Việt Nam
12 Nghiên cứu ứng dụng dự báo dài hạn (foresight) trong xây dựng chiến lược, chính sách quản lý tài nguyên và môi trường của Việt Nam
13 Nghiên cứu, xây dựng chương trình bồi dưỡng, tăng cường năng lực phân tích chính sách quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
14 Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất cơ chế phối hợp liên ngành trong xây dựng quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ ở Việt Nam.
15 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất các chính sách nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên nước
16 Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chí xác định vùng đất thuộc hạ lưu các sông lớn ở Việt Nam
17 Nghiên cứu cơ sở khoa học lập quy hoạch sử dụng đất theo vùng lãnh thổ ở Việt Nam
18 Nghiên cứu cơ sở lý luận phương pháp tiếp cận dựa trên tiềm năng đất đai, các nguồn lực đầu vào để xây dựng chiến lược, quy hoạch sử dụng đất đai nhằm quản lý và sử dụng đất đai hiệu quả và bền vững
19 Nghiên cứu cơ sở lý thuyết, thực tiễn và kinh nghiệm các nước trong việc đánh giá hiệu quả sử dụng tài nguyên đất
20 Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc xây dựng mô hình làng sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu
21 Nghiên cứu cơ sở khoa học quy hoạch không gian phát triển vùng ven biển theo hướng mở nhằm kết hợp hài hòa không gian phát triển KT-XH vùng đất liền và không gian phát triển kinh tế biển.
22 Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc phân định phạm vi quản lý nhà nước về điều tra cơ bản, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
23 Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất cơ chế phối hợp liên ngành trong xây dựng quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ ở Việt Nam
24 Nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng đường cong môi trường kuznets (Environmental Kuznets curve – EKC) và khả năng ứng dụng cho Việt Nam
25 Nghiên cứu luận cứ khoa học về xây dựng bộ chỉ số xếp hạng mức độ thân thiện môi trường cho các doanh nghiệp sản xuất và khả năng áp dụng tại Việt Nam
 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 1 trong tổng số 2 trang.