Ngôn ngữ:
Dự án, nghiên cứu
Tìm theo tên     Hiển thị # 
1 Lồng ghép chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh loại II
2 Xây dựng Mạng lưới đối tác về hạch toán tài khoản đại dương tại Việt Nam
3 Xây dựng năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu đối với hạ tầng quan trọng tại Châu Á
4 Hỗ trợ triển khai các Mục tiêu phát triển bền vững về môi trường tại Châu Á – Thái Bình Dương
5 Dự án Đầu tư vào vốn tự nhiên và giao thông bền vững trong khu vực GMS – Nghiên cứu điển hình tại Việt Nam
6 Dự án Lồng ghép chiến lược thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại Việt Nam
7 Dự án Dịch vụ Hệ sinh thái
8 Chương trình Môi trường trọng điểm giai đoạn II tại Việt Nam
9 Tăng cường năng lực thực hiện các Công ước Rio tại Việt Nam
10 Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết
11 Tăng cường năng lực thực hiện chính sách, pháp luật tài nguyên và môi trường
12 Loại bỏ bóng đèn sợi đốt thông qua việc chuyển đổi thị trường chiếu sáng Việt Nam
13 Kế hoạch hành động xanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam
14 Dự án Xây dựng Chiến lược phát triển dịch vụ môi trường đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
15 Dự án Quản lý chất thải vật nuôi ở Đông Á
16 Hài hoà các mục tiêu giảm nghèo và môi trường trong chính sách và lập kế hoạch hướng tới phát triển bền vững