Ngôn ngữ:
Giới thiệu Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường
Thứ ba, 03 Tháng 3 2009 22:40

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng giúp Bộ trưởng nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chiến lược, chính sách về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; thực hiện nghiên cứu khoa học, cung cấp các dịch vụ công, tư vấn, đào tạo về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu theo quy định của pháp luật.

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; có trụ sở tại thành phố Hà Nội; hoạt động theo cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Bản đồ vị trí Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường

Vị trí Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường
trên bản đồ Thành phố Hà Nội