Ngôn ngữ:
Ban lãnh đạo


PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ

Viện trưởng

Điện thoại: (024) - 3793.1629 (ext 888)
Fax: (024) - 3793.1730
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


TS. Nguyễn Trung Thắng

Phó Viện trưởng

Điện thoại: (024) - 3793.1629 (ext 777)
Fax: (024) - 3793.1730
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

TS. Mai Thanh Dung

Phó Viện trưởng

Điện thoại: (024) - 3793.1629 (ext 555)
Fax: (024) - 3793.1730
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

TS. Mai Thế Toản

Phó Viện trưởng

Điện thoại: (024) - 3793.1629 (ext 228)
Fax: (024) - 3793.1730
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

PGS. TS Nguyễn Đình Thọ

Viện trưởng

Điện thoại: (024) - 3793.1629 (ext 888)
Fax: (024) - 3793.1730
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

http://isponre.gov.vn/home/xmedia/images/news/2016/a%20thang.jpg

TS. Nguyễn Trung Thắng

Phó Viện trưởng

Điện thoại: (024) - 3793.1629 (ext 777)
Fax: (024) - 3793.1730
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

http://isponre.gov.vn/home/xmedia/images/news/bv1.jpg

TS. Mai Thanh Dung

Phó Viện trưởng

Điện thoại: (024) - 3793.1629 (ext 555)
Fax: (024) - 3793.1730
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

http://isponre.gov.vn/home/xmedia/images/pvt%20dta%20up.jpg

TS. Dương Thanh An

Phó Viện trưởng

Điện thoại: (024) - 3793.1629 (ext 228)
Fax: (024) - 3793.1730
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.