Ngôn ngữ:
Đề tài KH&CN cấp cơ sở
Tìm theo tên     Hiển thị # 
26 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn định giá nước nông nghiệp trên cơ sở cân bằng cục bộ và tổng quát vùng đồng bằng sông Hồng phục vụ cho công tác quản lý chất lượng nước
27 Cơ sở khoa học của lượng giá giá trị kinh tế hệ sinh thái đất ngập nước, áp dụng tính toán thí điểm giá trị kinh tế khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long, tỉnh Ninh Bình
28 Nghiên cứu ứng dụng hệ phương pháp địa chất môi trường đánh giá biến động môi trường vùng đồng bằng ven biển, áp dụng thử nghiệm cho vùng hạ lưu sông Mã
29 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hình thành cơ chế tiếp cận tài nguyên bình đẳng giữa các thành phần kinh tế tại Việt Nam
30 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất các chính sách nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên nước
31 Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc áp dụng tiêu chí sức chịu tải của môi trường trong xây dựng, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tại các vùng sinh thái ở Việt Nam
32 Nghiên cứu ban đầu cơ sở lý luận về chia sẻ tài nguyên nước nhằm đề xuất xây dựng dự án về chia sẻ tài nguyên nước công bằng, hiệu quả các nguồn nước hiện có tại Việt Nam
33 Nghiên cứu, tổng hợp kết quả điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản phục vụ xây dựng chiến lược, chính sách về tài nguyên khoáng sản và bảo tồn di tích địa chất
 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 2 trong tổng số 2 trang.