Sự kiện sắp tới

Nội dung hoạt động chính

 

 

 

 

 

 

Tuyển dụng

 

Tuyển chuyên gia dự án


 

 

Đăng nhập trang nội bộTin tức - Sự kiện
Hội thảo lập kế hoạch hoạt động Dự án “Lồng ghép chiến lược thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại Việt Nam” năm 2016 Hội thảo lập kế hoạch hoạt động Dự án “Lồng ghép chiến lược thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại Việt Nam” năm 2016

Ngày 19/01/2016, tại Hà Nội, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tổ chức Hội thảo lập kế hoạch hoạt động Dự án “Lồng ghép chiến lược thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại Việt Nam” để lấy ý kiến đóng góp của các bên liên quan về các hoạt động cần tập trung triển khai năm 2016. Viện trưởng ISPONRE Nguyễn Thế Chinh đã đến dự và phát biểu khai mạc. Hội thảo có sự tham gia của đại diện Dự án EbA toàn cầu GIZ, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh, Quảng Bình.

 
Hội thảo tham vấn về công tác chuẩn bị Đề án Đăng ký mở chuyên ngành Đào tạo trình độ Tiến sĩ Quản lý tài nguyên & môi trường và Tạp chí của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường   Hội thảo tham vấn về công tác chuẩn bị Đề án Đăng ký mở chuyên ngành Đào tạo trình độ Tiến sĩ Quản lý tài nguyên & môi trường và Tạp chí của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

Để chuẩn bị hoàn thiện Đề án Đăng ký mở chuyên ngành Đào tạo trình độ Tiến sĩ Quản lý tài nguyên & môi trường và Tạp chí của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, ngày 14/1/2016, tại Trụ sở Viện, Ban lãnh đạo Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) đã có buổi làm việc, xin ý kiến tham vấn chuyên gia. Đến dự Hội thảo có Nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên, đại diện các Viện, các Trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 
Hội thảo tham vấn về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế  Tuần hoàn vật chất và Quản lý chất thải 3RINCs Hội thảo tham vấn về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế Tuần hoàn vật chất và Quản lý chất thải 3RINCs

Ngày 6/1/2016, Ban lãnh đạo Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) đã có buổi làm việc, xin ý kiến tham vấn chuyên gia về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế Tuần hoàn vật chất và Quản lý chất thải 3RINCs, dự kiến tổ chức vào tháng 3/2016 tại Việt Nam. Tham dự Hội thảo có đại diện Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục Hạ tầng kỹ thuật, các thành viên Hội đồng khoa học và đại diện Ban tổ chức của Nhật Bản.

 
Đối thoại chính sách
Nghiên cứu, đề xuất quy trình lồng ghép biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch ngành tài nguyên môi trường   Nghiên cứu, đề xuất quy trình lồng ghép biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch ngành tài nguyên môi trường

Biến đổi khí hậu (BĐKH) là vấn đề lớn mà nhân loại đang phải đối mặt, tác động mạnh đến mọi mặt phát triển của xã hội. Là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề của BĐKH, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách ứng phó. Một trong những yêu cầu đặt ra là phải chủ động lồng ghép các vấn đề BĐKH vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch (CQK) phát triển của các ngành, lĩnh vực. Bài viết này giới thiệu kết quả nghiên cứu đề xuất quy trình lồng ghép BĐKH vào CQK ngành tài nguyên môi trường (TNMT).

 
Nghiên cứu, đề xuất cơ chế giải quyết tranh chấp môi trường ngoài tòa án ở Việt Nam Nghiên cứu, đề xuất cơ chế giải quyết tranh chấp môi trường ngoài tòa án ở Việt Nam

Trong thời gian qua, ở Việt Nam đã phát sinh nhiều vụ khiếu nại, tranh chấp về môi trường, điển hình như các vụ Vê-đan, Mi-won, Tung Kuang, Sonadezi, Nicotex Thanh Thái… Tuy nhiên, việc giải quyết, xử lý các tranh chấp môi trường (TCMT) còn mang nặng tính hành chính, dẫn đến trình trạng khiếu nại kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân và khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

 
Sử dụng ảnh LANDSAT đa thời nghiên cứu diễn biến đô thị hóa của thành phố Đà Nẵng phục vụ quy hoạch bảo vệ môi trường đô thị Sử dụng ảnh LANDSAT đa thời nghiên cứu diễn biến đô thị hóa của thành phố Đà Nẵng phục vụ quy hoạch bảo vệ môi trường đô thị

Thành phố Đà Nẵng đang trong tiến trình xây dựng quy hoạch bảo vệ môi trường hướng tới hình ảnh một thành phố “thân thiện với môi trường”. Nhằm xây dựng cơ sở khoa học phục vụ công tác quy hoạch môi trường thành phố, nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu xác định sự phát triển và biến động không gian của đô thị Đà Nẵng từ năm 1990 đến năm 2015 sử dụng ảnh vệ tinh LANDSAT đa thời. Bằng phương pháp phân loại có kiểm định dựa vào bản đồ hiện trạng sử dụng đất của thành phố năm 2010, biến động không gian đô thị và các hợp phần của đô thị trong 6 quận nội thành qua thời gian đã được làm rõ.