Tiêu điểmNội dung hoạt động chính

 

 

 

 

 

 

Tuyển dụng

 

Tuyển chuyên gia dự án


 

 

Đăng nhập trang nội bộTin tức - Sự kiện
Hội thảo tham vấn Chương trình môi trường trọng điểm giai đoạn II - Tiến độ triển khai năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 Hội thảo tham vấn Chương trình môi trường trọng điểm giai đoạn II - Tiến độ triển khai năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015

Trong khuôn khổ Chương trình môi trường trọng điểm (CEP), Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) và các đối tác đã phối hợp tổ chức Hội thảo tham vấn Chương trình môi trường trọng điểm (CEP) giai đoạn II - Tiến độ triển khai năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015. TS. Nguyễn Văn Tài - Viện trưởng ISPONRE và ông Sumit Pokhrel - Trung tâm Hoạt động môi trường (EOC) đồng chủ trì hội thảo.

 
Bảo vệ đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ảnh hưởng của cơ chế hai giá đất đối với việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất và đề xuất giải pháp để giá đất do Nhà nước quy định phù hợp với giá thị trường Bảo vệ đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ảnh hưởng của cơ chế hai giá đất đối với việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất và đề xuất giải pháp để giá đất do Nhà nước quy định phù hợp với giá thị trường

Ngày 12 tháng 8 năm 2013, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh (Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường) và nhóm thực hiện đề tài đã bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu ảnh hưởng của cơ chế hai giá đất đối với việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất và đề xuất giải pháp để giá đất do Nhà nước quy định phù hợp với giá thị trường”. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Duy Hùng là Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu. Tham dự đánh giá kết quả nghiên cứu đề tài có mặt đầy đủ 9 thành viên Hội đồng.

 
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất cơ chế chính sách phân bổ, sử dụng quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội tại Việt Nam Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất cơ chế chính sách phân bổ, sử dụng quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội tại Việt Nam

Ngày 01 tháng 8 năm 2014, Ths. Nguyễn Thị Lý - chủ nhiệm đề tài, đại diện nhóm nghiên cứu đã báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất cơ chế chính sách phân bổ, sử dụng quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội tại Việt Nam. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Duy Hùng là Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

 
Đối thoại chính sách
Nguồn tài nguyên năng lượng Việt Nam và khả năng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế. Nguồn tài nguyên năng lượng Việt Nam và khả năng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế.

 

 

Đặt vấn đề.
Tài nguyên nhiên liệu và năng lượng là nguồn lực cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, quốc gia nào giàu có về nguồn tài nguyên này là cơ sở tiền đề tốt nhất cho đáp ứng đầu vào của hệ thống kinh tế, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức về chính trị và an ninh quốc phòng.

 
 Xây dựng cơ chế, chính sách huy động nguồn lực tài chính đầu tư cho tăng trưởng xanh Xây dựng cơ chế, chính sách huy động nguồn lực tài chính đầu tư cho tăng trưởng xanh

Chiến lược tăng trưởng xanh đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành theo quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2012, để thực hiện chiến lược đó, một trong các nội dung quan trọng là huy động nguồn lực tài chính đầu tư cho mục tiêu tăng trưởng xanh đã xác định. Tuy nhiên huy động nguồn lực tài chính hiệu quả đầu tư cho tăng trưởng xanh cần phải xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp đối với những yêu cầu của Chiến lược đã đề ra.

 
Khai thác, chế biến khoáng sản cho hôm nay và cho mai sau - vấn đề lựa chọn khôn khéo và đánh đổi qua ví dụ sa khoáng titan ven biển miền Trung Khai thác, chế biến khoáng sản cho hôm nay và cho mai sau - vấn đề lựa chọn khôn khéo và đánh đổi qua ví dụ sa khoáng titan ven biển miền Trung

Việt Nam nằm ở vị trí giao nhau của 2 vành đai sinh khoáng: vành đai Tây Thái Bình Dương và vành đai Địa Trung Hải, vì vậy tài nguyên khoáng sản của Việt Nam đa dạng về chủng loại và tương đối phong phú. Theo kết quả điều tra đánh giá, thăm dò khoáng sản ở nước ta đến nay đã phát hiện được trên 5.000 mỏ và điểm quặng với trên 60 loại khoáng sản khác nhau.