Tiêu điểmNội dung hoạt động chính

 

 

 

 

 

 

Tuyển dụng

 

Tuyển chuyên gia dự án


 

 

Đăng nhập trang nội bộTin tức - Sự kiện
Hội thảo Xác định phạm vi Đánh giá môi trường chiến lược cho điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2016-2020 với trọng tâm sử dụng dịch vụ hệ sinh thái cho thích ứng với biến đổi khí hậu Hội thảo Xác định phạm vi Đánh giá môi trường chiến lược cho điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2016-2020 với trọng tâm sử dụng dịch vụ hệ sinh thái cho thích ứng với biến đổi khí hậu

Ngày 06 tháng 8 năm 2015, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) ) tổ chức Hội thảo Xác định phạm vi Đánh giá môi trường chiến lược cho điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2016-2020 với trọng tâm sử dụng dịch vụ hệ sinh thái cho thích ứng với biến đổi khí hậu. TS. Nguyễn Trung Thắng - Phó Viện trưởng ISPONRE và đại diện GIZ đồng chủ trì Hội thảo.

 
Hội thảo Cơ sở khoa học của việc thu tiền khi chuyển mục đích sử dụng đất ở Việt Nam Hội thảo Cơ sở khoa học của việc thu tiền khi chuyển mục đích sử dụng đất ở Việt Nam

Ngày 30 tháng 7 năm 2015, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) phối hợp với Hanns Seidel Foundation (HSF) tổ chức Hội thảo Cơ sở khoa học của việc thu tiền khi chuyển mục đích sử dụng đất ở Việt Nam, thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế ở các lĩnh vực đất đai, kinh tế, tài chính, chính sách, quy hoạch… TS. Nguyễn Thắng  - Phó Viện trưởng ISPONRE và đại diện HSF đồng chủ trì Hội thảo.

 
Cuộc họp khởi động đánh giá môi trường chiến lược cho kế hoạch sử dụng đất quốc gia sửa đổi giai đoạn 2016-2020 với trọng tâm sử dụng dịch vụ hệ sinh thái để thích ứng với biến đổi khí hậu Cuộc họp khởi động đánh giá môi trường chiến lược cho kế hoạch sử dụng đất quốc gia sửa đổi giai đoạn 2016-2020 với trọng tâm sử dụng dịch vụ hệ sinh thái để thích ứng với biến đổi khí hậu

Tại Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE), ngày 28 tháng 7 năm 2015, TS. Nguyễn Trung Thắng - Phó Viện trưởng ISPONRE đã chủ trì cuộc họp Khởi động đánh giá môi trường chiến lược cho kế hoạch sử dụng đất quốc gia sửa đổi giai đoạn 2016-2020 với trọng tâm sử dụng dịch vụ hệ sinh thái để thích ứng với biến đổi khí hậu.

 
Đối thoại chính sách
Đánh giá ảnh hưởng một số tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với khu vực ven biển thành phố Đà Nẵng Đánh giá ảnh hưởng một số tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với khu vực ven biển thành phố Đà Nẵng

Việt Nam có đới bờ biển dài hơn 3.200km với một chuỗi đô thị lớn, tập trung cư dân đông đúc, kinh tế phát triển đa ngành, nhưng rất dễ bị tổn thương trước tác động do biến đổi khí hậu. Đối với khu vực bờ biển Trung Bộ trong những năm gần đây, các hiện tượng thời tiết cực đoan: bão không theo quy luật; mưa trái mùa; triều cường biên độ lớn… xuất hiện ngày càng nhiều về tần suất, càng mạnh về cường độ; có lúc vượt ngưỡng chịu tải của môi trường tự nhiên và cộng đồng dân cư, dẫn đến thảm họa môi trường, đã gây ra những tổn thất nặng nề cho các đô thị ven biển.

 
Nguồn tài nguyên năng lượng Việt Nam và khả năng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế. Nguồn tài nguyên năng lượng Việt Nam và khả năng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế.

 

 

 

Đặt vấn đề.
Tài nguyên nhiên liệu và năng lượng là nguồn lực cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, quốc gia nào giàu có về nguồn tài nguyên này là cơ sở tiền đề tốt nhất cho đáp ứng đầu vào của hệ thống kinh tế, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức về chính trị và an ninh quốc phòng.

 
 Xây dựng cơ chế, chính sách huy động nguồn lực tài chính đầu tư cho tăng trưởng xanh Xây dựng cơ chế, chính sách huy động nguồn lực tài chính đầu tư cho tăng trưởng xanh

Chiến lược tăng trưởng xanh đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành theo quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2012, để thực hiện chiến lược đó, một trong các nội dung quan trọng là huy động nguồn lực tài chính đầu tư cho mục tiêu tăng trưởng xanh đã xác định. Tuy nhiên huy động nguồn lực tài chính hiệu quả đầu tư cho tăng trưởng xanh cần phải xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp đối với những yêu cầu của Chiến lược đã đề ra.