Tiêu điểm



Nội dung hoạt động chính

 

 

 

 

 

 

Đăng nhập trang nội bộ



Tin tức - Sự kiện
Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài khoa học công nghệ cấp nhà nước Nghiên cứu xây dựng định hướng và các phương án giảm phát thải khí nhà kính trên cơ sở đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài khoa học công nghệ cấp nhà nước Nghiên cứu xây dựng định hướng và các phương án giảm phát thải khí nhà kính trên cơ sở đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam

Ngày 22 tháng 9 năm 2014, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở do TS. Nguyễn Lê Tâm (Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường) làm Chủ tịch Hội đồng đã nghiệm thu Đề tài khoa học công nghệ cấp nhà nước Nghiên cứu xây dựng định hướng và các phương án giảm phát thải khí nhà kính trên cơ sở đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. TS. Nguyễn Văn Tài - Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường là chủ nhiệm đề tài.

 
Giao lưu với sinh viên Đại học Chuo - Nhật Bản Giao lưu với sinh viên Đại học Chuo - Nhật Bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2014, tại Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã diễn ra buổi giao lưu với đoàn sinh viên trường Đại học Chuo - Nhật Bản. TS. Nguyễn Thắng, Phó Viện trưởng, PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh, Phó Viện trưởng và toàn thể đoàn viên thanh niên của Viện đã tham dự buổi giao lưu.

 
Hội thảo khoa học Phân vùng chức năng: Cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và định hướng cho Việt Nam Hội thảo khoa học Phân vùng chức năng: Cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và định hướng cho Việt Nam

Ngày 09 tháng 9 năm 2014, tại Hà Nội, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức hội thảo khoa học Phân vùng chức năng: Cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và định hướng cho Việt Nam. TS. Nguyễn Văn Tài - Viện trưởng chủ trì hội thảo.

 
Đối thoại chính sách
Nguồn tài nguyên năng lượng Việt Nam và khả năng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế. Nguồn tài nguyên năng lượng Việt Nam và khả năng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế.

 

 

Đặt vấn đề.
Tài nguyên nhiên liệu và năng lượng là nguồn lực cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, quốc gia nào giàu có về nguồn tài nguyên này là cơ sở tiền đề tốt nhất cho đáp ứng đầu vào của hệ thống kinh tế, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức về chính trị và an ninh quốc phòng.

 
 Xây dựng cơ chế, chính sách huy động nguồn lực tài chính đầu tư cho tăng trưởng xanh Xây dựng cơ chế, chính sách huy động nguồn lực tài chính đầu tư cho tăng trưởng xanh

Chiến lược tăng trưởng xanh đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành theo quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2012, để thực hiện chiến lược đó, một trong các nội dung quan trọng là huy động nguồn lực tài chính đầu tư cho mục tiêu tăng trưởng xanh đã xác định. Tuy nhiên huy động nguồn lực tài chính hiệu quả đầu tư cho tăng trưởng xanh cần phải xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp đối với những yêu cầu của Chiến lược đã đề ra.

 
Khai thác, chế biến khoáng sản cho hôm nay và cho mai sau - vấn đề lựa chọn khôn khéo và đánh đổi qua ví dụ sa khoáng titan ven biển miền Trung Khai thác, chế biến khoáng sản cho hôm nay và cho mai sau - vấn đề lựa chọn khôn khéo và đánh đổi qua ví dụ sa khoáng titan ven biển miền Trung

Việt Nam nằm ở vị trí giao nhau của 2 vành đai sinh khoáng: vành đai Tây Thái Bình Dương và vành đai Địa Trung Hải, vì vậy tài nguyên khoáng sản của Việt Nam đa dạng về chủng loại và tương đối phong phú. Theo kết quả điều tra đánh giá, thăm dò khoáng sản ở nước ta đến nay đã phát hiện được trên 5.000 mỏ và điểm quặng với trên 60 loại khoáng sản khác nhau.