Tiêu điểmNội dung hoạt động chính

 

 

 

 

 

 

Tuyển dụng

 

Tuyển chuyên gia dự án


 

 

Đăng nhập trang nội bộTin tức - Sự kiện
Hội thảo Cơ sở khoa học của việc thu tiền khi chuyển mục đích sử dụng đất ở Việt Nam Hội thảo Cơ sở khoa học của việc thu tiền khi chuyển mục đích sử dụng đất ở Việt Nam

Ngày 30 tháng 7 năm 2015, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) phối hợp với Hanns Seidel Foundation (HSF) tổ chức Hội thảo Cơ sở khoa học của việc thu tiền khi chuyển mục đích sử dụng đất ở Việt Nam, thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế ở các lĩnh vực đất đai, kinh tế, tài chính, chính sách, quy hoạch… TS. Nguyễn Thắng  - Phó Viện trưởng ISPONRE và đại diện HSF đồng chủ trì Hội thảo.

 
Cuộc họp khởi động đánh giá môi trường chiến lược cho kế hoạch sử dụng đất quốc gia sửa đổi giai đoạn 2016-2020 với trọng tâm sử dụng dịch vụ hệ sinh thái để thích ứng với biến đổi khí hậu Cuộc họp khởi động đánh giá môi trường chiến lược cho kế hoạch sử dụng đất quốc gia sửa đổi giai đoạn 2016-2020 với trọng tâm sử dụng dịch vụ hệ sinh thái để thích ứng với biến đổi khí hậu

Tại Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE), ngày 28 tháng 7 năm 2015, TS. Nguyễn Trung Thắng - Phó Viện trưởng ISPONRE đã chủ trì cuộc họp Khởi động đánh giá môi trường chiến lược cho kế hoạch sử dụng đất quốc gia sửa đổi giai đoạn 2016-2020 với trọng tâm sử dụng dịch vụ hệ sinh thái để thích ứng với biến đổi khí hậu.

 
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tham gia Hội diễn văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tham gia Hội diễn văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 27 tháng 7 năm 2015, đội văn nghệ của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tham gia Hội diễn văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 do Công đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức.

 
Đối thoại chính sách
Nguồn tài nguyên năng lượng Việt Nam và khả năng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế. Nguồn tài nguyên năng lượng Việt Nam và khả năng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế.

 

 

 

Đặt vấn đề.
Tài nguyên nhiên liệu và năng lượng là nguồn lực cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, quốc gia nào giàu có về nguồn tài nguyên này là cơ sở tiền đề tốt nhất cho đáp ứng đầu vào của hệ thống kinh tế, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức về chính trị và an ninh quốc phòng.

 
 Xây dựng cơ chế, chính sách huy động nguồn lực tài chính đầu tư cho tăng trưởng xanh Xây dựng cơ chế, chính sách huy động nguồn lực tài chính đầu tư cho tăng trưởng xanh

Chiến lược tăng trưởng xanh đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành theo quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2012, để thực hiện chiến lược đó, một trong các nội dung quan trọng là huy động nguồn lực tài chính đầu tư cho mục tiêu tăng trưởng xanh đã xác định. Tuy nhiên huy động nguồn lực tài chính hiệu quả đầu tư cho tăng trưởng xanh cần phải xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp đối với những yêu cầu của Chiến lược đã đề ra.

 
Khai thác, chế biến khoáng sản cho hôm nay và cho mai sau - vấn đề lựa chọn khôn khéo và đánh đổi qua ví dụ sa khoáng titan ven biển miền Trung Khai thác, chế biến khoáng sản cho hôm nay và cho mai sau - vấn đề lựa chọn khôn khéo và đánh đổi qua ví dụ sa khoáng titan ven biển miền Trung

Việt Nam nằm ở vị trí giao nhau của 2 vành đai sinh khoáng: vành đai Tây Thái Bình Dương và vành đai Địa Trung Hải, vì vậy tài nguyên khoáng sản của Việt Nam đa dạng về chủng loại và tương đối phong phú. Theo kết quả điều tra đánh giá, thăm dò khoáng sản ở nước ta đến nay đã phát hiện được trên 5.000 mỏ và điểm quặng với trên 60 loại khoáng sản khác nhau.