Ngôn ngữ:
Chi bộ
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường họp Chi bộ thường kỳ tháng 5/2018
Thứ sáu, 18 Tháng 5 2018 22:51

Ngày 18/5/2018, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức họp Chi bộ thường kỳ tháng 5. Trong cuộc họp lần này, các đảng viên được nghe phổ biến nhiều văn bản mới như Kết luận họp Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường tại kỳ họp ngày 23 tháng 4 năm 2018; Quyết định  của Đảng ủy về nhân sự các ban tham mưu giúp việc của Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường khóa III nhiệm kỳ 2015-2010 ban hành ngày  26/4/2018; Báo cáo kết quả thực hiện công tác Quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2018 ban hành ngày 27/04/2018...

 
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường sinh hoạt Chi bộ tháng 4
Thứ năm, 26 Tháng 4 2018 16:19

Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần theo quy định của Điều lệ Đảng, ngày 26/4/2018, dưới sự chủ trì của Bí thư Chi bộ - Viện trưởng Nguyễn Thế Chinh, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức sinh hoạt chi bộ. Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường coi sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, phổ biến quán triệt đến từng đảng viên. Cấp ủy chọn lọc thông tin phù hợp, thiết thực thông báo tới các đảng viên trong chi bộ tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế và của địa phương, cơ quan, đơn vị; phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Ngoài ra, còn đề ra một số nhiệm vụ cụ thể, cần thiết trước mắt để thực hiện trong tháng tới theo chức năng đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên thực hiện.

 
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường họp Chi bộ thường kỳ tháng 3/2018
Thứ năm, 15 Tháng 3 2018 09:50

Ngày 14/3/2018, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức họp Chi bộ thường kỳ tháng 3. Sinh hoạt chi bộ là nghĩa vụ, trách nhiệm hết sức quan trọng của mỗi chi bộ và đảng viên. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng chi bộ và có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng và thực hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục của chi bộ.

 
Sinh hoạt Chi bộ tháng 02: Chi bộ Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức kết nạp đảng viên mới nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018)
Thứ hai, 05 Tháng 2 2018 17:32

Nhân kỷ niệm kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, căn cứ vào quy định Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 05/02/2018, chi bộ Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức kết nạp quần chúng ưu tú Nguyễn Hữu Đạt (Ban Kinh tế tài nguyên và môi trường) vào hàng ngũ của Đảng. Dưới sự chủ trì của Bí thư Chi bộ - Viện trưởng Nguyễn Thế Chinh, lễ kết nạp đảng viên mới diễn ra trang trọng với sự có mặt của toàn thể đảng viên Chi bộ. Công tác kết nạp đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên… Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn công tác kết nạp đảng viên với nhiệm vụ xây dựng tổ chưc cơ sở đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương trong sạch, vững mạnh.

 
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường sinh hoạt Chi bộ tháng 1
Thứ ba, 23 Tháng 1 2018 22:40

Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần theo quy định của Điều lệ Đảng, ngày 23/01/2018, dưới sự chủ trì của Bí thư Chi bộ - Viện trưởng Nguyễn Thế Chinh, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức sinh hoạt chi bộ. Thông qua sinh hoạt chi bộ làm cho mọi đảng viên trong chi bộ, kể cả đảng viên do cấp ủy cấp trên quản lý nâng cao nhận thức, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, rèn luyện, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

 
Chi bộ Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường họp đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đánh giá chất lượng đảng viên năm 2017 và kết nạp đảng viên mới
Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018 22:52

Ngày 05/01/2018, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức họp đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đánh giá chất lượng đảng viên năm 2017 và kết nạp 02 quần chúng ưu tú Nguyễn Minh Khoa (Phó Trưởng ban Tổng hợp và Dự báo chiến lược) và Lưu Lê Hường (Ban Biến đổi khí hậu và các vấn đề toàn cầu) vào hàng ngũ của Đảng. Dưới sự chủ trì của Bí thư Chi bộ - Viện trưởng Nguyễn Thế Chinh, lễ kết nạp đảng viên mới diễn ra trang trọng với sự có mặt của toàn thể đảng viên Chi bộ.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 trong tổng số 3 trang.