Ngôn ngữ:
Hướng tới nền kinh tế xanh - Lộ trình cho phát triển bền vững và xóa đói giảm nghèo
Thông tin chi tiết Hướng tới nền kinh tế xanh - Lộ trình cho phát triển bền vững và xóa đói giảm nghèo
Tên tài liệuHướng tới nền kinh tế xanh - Lộ trình cho phát triển bền vững và xóa đói giảm nghèo
Mô tảBáo cáo này xây dựng một kịch bản đầu tư 2% GDP toàn cầu vào các hoạt động xanh hóa các lĩnh vực kinh tế, nhằm chuyển đổi nguồn vốn vào các hoạt động phát thải thấp và sử dụng tài nguyên hiệu quả. Mô hình này duy trì quy mô vận hành các hoạt động kinh tế ở mức như kịch bản phát triển thông thường, nhưng giảm thiểu rủi ro khủng hoảng và biến động đặc trưng của mô hình thông thường.
Tên tệpLink to 88-xuat-ban-pham?start=15
Kích thướcLink
Kiểuvn/home/xuat-ban-pham/cat_view/88-xuat-ban-pham?start=15 (Kiểu Mime: link)
Tạo lúc: 12/05/2016 02:39
Lượt xem1330 Lượt xem
Cập nhất lúc 06/06/2016 02:55
Trang chủ