Ngôn ngữ:
Tài liệu tóm tắt các công nghệ giảm khí nhà kính trong chất thải chăn nuôi
Thông tin chi tiết Tài liệu tóm tắt các công nghệ giảm khí nhà kính trong chất thải chăn nuôi
Tên tài liệuTài liệu tóm tắt các công nghệ giảm khí nhà kính trong chất thải chăn nuôi
Mô tảLĩnh vực chăn nuôi hiện nay đang đóng góp 18% các khí nhà kính gây ra hiệu ứng nóng lên toàn cầu. Bởi vậy, việc sử dụng các công nghệ giảm phát thải khí nhà kính từ ngành chăn nuôi đang được các quốc gia đặc biệt quan tâm, trong đó có Việt Nam. Tài liệu giúp tổng quan các công nghệ có tiềm năng lớn trong giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực chăn nuôi.
Tên tệpLink to 88-xuat-ban-pham?start=15
Kích thướcLink
Kiểuvn/home/xuat-ban-pham/cat_view/88-xuat-ban-pham?start=15 (Kiểu Mime: link)
Tạo lúc: 12/05/2016 02:48
Lượt xem1084 Lượt xem
Cập nhất lúc 06/06/2016 02:50
Trang chủ