Ngôn ngữ:
Báo cáo 1 - Phương pháp tiếp cận tổng thể: Đánh giá tổn thương đối với các hệ thống sinh thái xã hội
Thông tin chi tiết Báo cáo 1 - Phương pháp tiếp cận tổng thể: Đánh giá tổn thương đối với các hệ thống sinh thái xã hội
Tên tài liệuBáo cáo 1 - Phương pháp tiếp cận tổng thể: Đánh giá tổn thương đối với các hệ thống sinh thái xã hội
Mô tảReport 1 – Overall Approach: Vulnerability Assessment for Socio-Ecological Systems (VASES)
Tên tệpva-report1_eng.pdf
Kích thước964.91 kB
Kiểupdf (Kiểu Mime: application/pdf)
Tạo lúc: 13/11/2018 08:36
Lượt xem877 Lượt xem
Cập nhất lúc 14/11/2018 09:33
Trang chủ