Ngôn ngữ:
Báo cáo 2: Đánh giá tính dễ tổn thương cấp tỉnh Quảng Bình cho thích ứng dựa vào hệ sinh thái
Thông tin chi tiết Báo cáo 2: Đánh giá tính dễ tổn thương cấp tỉnh Quảng Bình cho thích ứng dựa vào hệ sinh thái
Tên tài liệuBáo cáo 2: Đánh giá tính dễ tổn thương cấp tỉnh Quảng Bình cho thích ứng dựa vào hệ sinh thái
Mô tảReport 2: Quang Binh Provincial Level Vulnerability Assessment for Ecosystem-based Adaptation
Tên tệpva-report2_eng.pdf
Kích thước11.85 MB
Kiểupdf (Kiểu Mime: application/pdf)
Tạo lúc: 13/11/2018 08:38
Lượt xem936 Lượt xem
Cập nhất lúc 14/11/2018 09:30
Trang chủ