Ngôn ngữ:
Báo cáo 3 - Mức độ dễ bị tổn thương cấp tỉnh Hà Tĩnh Đánh giá vấn đề thích ứng dựa vào hệ sinh thái
Thông tin chi tiết Báo cáo 3 - Mức độ dễ bị tổn thương cấp tỉnh Hà Tĩnh Đánh giá vấn đề thích ứng dựa vào hệ sinh thái
Tên tài liệuBáo cáo 3 - Mức độ dễ bị tổn thương cấp tỉnh Hà Tĩnh Đánh giá vấn đề thích ứng dựa vào hệ sinh thái
Mô tảReport 3 – Ha Tinh provincial level Vulnerability Assess ment for Ecosystem-based Adaptation
Tên tệpva-report3_eng_final.pdf
Kích thước12.87 MB
Kiểupdf (Kiểu Mime: application/pdf)
Tạo lúc: 13/11/2018 08:46
Lượt xem932 Lượt xem
Cập nhất lúc 14/11/2018 09:31
Trang chủ