Ngôn ngữ:
Lồng ghép các vấn đề môi trường toàn cầu trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh hà giang đế
Thông tin chi tiết Lồng ghép các vấn đề môi trường toàn cầu trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh hà giang đế
Tên tài liệuLồng ghép các vấn đề môi trường toàn cầu trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh hà giang đế
Mô tảTÓM TẮT CHÍNH SÁCHLỒNG GHÉP CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU TRONG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCHSỬ DỤNG ĐẤT TẠI TỈNH HÀ GIANG ĐẾN NĂM 2020
Tên tệppolicy-brief_qhsdd-ha-giang_final.pdf
Kích thước8.01 MB
Kiểupdf (Kiểu Mime: application/pdf)
Tạo lúc: 07/12/2018 01:38
Lượt xem2586 Lượt xem
Cập nhất lúc 07/12/2018 01:39
Trang chủ