Ngôn ngữ:
Bộ ấn phẩm dự án
Thông tin chi tiết Bộ ấn phẩm dự án "Lồng ghép chiến lược thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại Việt Nam"
Tên tài liệuBộ ấn phẩm dự án "Lồng ghép chiến lược thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại Việt Nam"
Mô tảBộ ấn phẩm dự án "Lồng ghép chiến lược thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại Việt Nam" gồm 15 báo cáo kỹ thuật của dự án. Bộ ấn phẩm gồm: 1. Báo cáo Phương pháp tiếp cận tổng thể: Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương của các hệ sinh thái xã hội; 2. Báo cáo đánh giá tổn thương cho thích ứng dựa vào hệ sinh thái ở tỉnh Quảng Bình; 3. Báo cáo đánh giá tổn thương do biến đổi khí hậu cấp tỉnh, tỉnh Hà Tĩnh; 4. Báo cáo đánh giá tổn thương do biến đổi khí hậu cấp thôn bản: Trường hợp nghiên cứu Thôn Tân Hải, xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình; 5. Báo cáo đánh giá tổn thương do biến đổi khí hậu cấp thôn bản - Nghiên cứu điểm: Bản Ban, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; 6. Báo cáo đánh giá tổn thương do biến đổi khí hậu cấp thôn – Nghiên cứu điểm: Thôn 1, xã Sơn Hồng, Huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; 7. BÁO CÁO TỔNG HỢP: Xác định các giải pháp EbA thí điểm tại Hà Tĩnh; 8. BÁO CÁO TỔNG HỢP: Xác định các giải pháp EbA thí điểm tại Quảng Bình; 9. Báo cáo xác định và phân tích các cơ chế tài chính cho thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại Việt Nam; 10. Báo cáo kỹ thuật chọn lựa loài cây bản địa làm giàu rừng trồng phòng hộ ven biển thôn Hòa Bình, xã Quảng Hưng, tỉnh Quảng Bình; 11. Báo cáo lồng ghép thích ứng BĐKH và thích ứng BĐKH dựa vào hệ sinh thái vào quá trình xây dựng chiến lược, chính sách cấp quốc gia; 12. Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia đến 2020; 13. Báo cáo đánh giá chi phí - lợi ích và chi phí - hiệu quả của các giải pháp thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại Việt Nam; 14. Cẩm nang hướng dẫn thực hiện giám sát và đánh giá; 15. Xây dựng các chỉ số và hướng dẫn giám sát và đánh giá các giải pháp thích ứng dựa vào hệ sinh thái;
Tên tệpLink to Technical%20Reports?dl=0
Kích thướcLink
Kiểucom/sh/qutgvn9aplrvbuj/AAAh2AG-AzmI7LJAEEfTH8k0a/Technical%20Reports?dl=0 (Kiểu Mime: link)
Tạo lúc: 02/07/2020 03:27
Lượt xem379 Lượt xem
Cập nhất lúc 02/07/2020 06:54
Trang chủ