Ngôn ngữ:
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hình thành cơ chế tiếp cận tài nguyên bình đẳng giữa các thành phần kinh tế tại Việt Nam
Chủ nhật, 13 Tháng 3 2016 17:51

1. Mục tiêu:

Cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hình thành cơ chế tiếp cận tài nguyên bình đẳng giữa các thành phần kinh tế ở Việt Nam.

 

2. Nội dung:

- Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về tiếp cận tài nguyên bình đẳng giữa các thành phần kinh tế

- Đánh giá tổng quan thực trạng tiếp cận tài nguyên của các thành phần kinh tế ở Việt Nam.

- Đề xuất cơ chế tiếp cận tài nguyên bình đẳng giữa các thành phần kinh tế ở Việt Nam.

 

3. Thời gian thực hiện đề tài: 2013


4. Kết quả nghiệm thu:

Đề tài đã được nghiệm thu

 

5. Đơn vị chủ trì:

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

 

6. Chủ nhiệm đề tài:

Nguyễn Ngọc Tú /Ban Môi trường và phát triển bền vững


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: