Language:

Linked Website

Ấn phẩm

Tài liệuNgày thêm

Sắp xếp theo : Tên | Ngày | Lượt xem [ Chiều tăng dần ]
Hà Nội, 12/12/2012, Bộ Tài Nguyên và Môi trường sẽ tổ chức công bố “Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” tại Khách sạn Grand Plaza, Hà Nội.
Biến đổi khí hậu ở Việt Nam Biến đổi khí hậu ở Việt Nam Ngày: 18/02/2016 Lượt xem: 4
Báo cáo “Biến đổi khí hậu ở Việt Nam” được Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường Việt Nam công bố với sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính từ Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP). Bản quyền © 2009, thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường Việt Nam (ISPONRE) ISBN: 0-893507-779124