Ngôn ngữ:
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KH&CN

Tài liệuNgày thêm

Sắp xếp theo : Tên | Ngày | Lượt xem | [ Chiều Giảm dần ]
THÔNG TƯ 25/2015/TT-BKHCN Ngày: 15/03/2016 Lượt xem: 0
Quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ
Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
Quyết định số 2646/QĐ-BTNMT Ngày: 26/10/2018 Lượt xem: 0
Quyết định số 2646/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 10 năm 2017 của Bộ TN MT V/v ban hành về tiêu chuẩn, mức chi công tác phí và chi hội nghị trong các đơn vị thuộc Bộ TN MT
Nghị định số 16/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
Quyết định 2668/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 1 trong tổng số 4 trang.