Ngôn ngữ:
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KH&CN

Tài liệuNgày thêm

Sắp xếp theo : Tên | Ngày | Lượt xem | [ Chiều tăng dần ]
THÔNG TƯ 05/2015/TT- BTNMThot! Ngày: 15/03/2016 Lượt xem: 628
Ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hồ sơ đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ bao gồm các nội dung trong bảng sau: (theo Nghị định số 08/2014/NĐ-CP)
THÔNG TƯ 03/2014/TT-BKHCNhot! Ngày: 15/03/2016 Lượt xem: 569
Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
Nghị định số 16/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
Quyết định số 2646/QĐ-BTNMT Ngày: 26/10/2018 Lượt xem: 0
Quyết định số 2646/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 10 năm 2017 của Bộ TN MT V/v ban hành về tiêu chuẩn, mức chi công tác phí và chi hội nghị trong các đơn vị thuộc Bộ TN MT
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 3 trong tổng số 4 trang.