Ngôn ngữ:
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KH&CN

Tài liệuNgày thêm

Sắp xếp theo : Tên | Ngày | Lượt xem | [ Chiều tăng dần ]
THÔNG TƯ 05/2015/TT- BTNMThot! Ngày: 15/03/2016 Lượt xem: 512
Ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hồ sơ đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ bao gồm các nội dung trong bảng sau: (theo Nghị định số 08/2014/NĐ-CP)
THÔNG TƯ 03/2014/TT-BKHCNhot! Ngày: 15/03/2016 Lượt xem: 463
Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
Quyết định số 2466/QĐ-BTNMT hot! Ngày: 26/10/2018 Lượt xem: 212
Quyết định số 2466/QĐ-BTNMT Ban hành định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ KHCN cấp Bộ, cấp cơ sở thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 2 trong tổng số 4 trang.