Ngôn ngữ:
Thông báo về việc đề xuất thực hiện dự án phát triển công nghệ cao năm 2019 theo hướng dẫn của Bộ Công thương

Ngày 13 tháng 12 năm 2017, Vụ Khoa học và Công nghệ có công văn số 6764/BTNMT-KHCN về việc đề xuất thực hiện dự án phát triển công nghệ cao năm 2019 theo hướng dẫn của Bộ Công thương. Đề nghị các đơn vị xem xét và đề xuất (files gửi kèm).

Hồ sơ đề xuất của đơn vị gửi Phòng KH&HTQT trong ngày 11 tháng 01 năm 2017 để Phòng trình Lãnh đạo Viện và gửi Bộ TN&MT

Trân trọng,

Phòng KH&HTQT


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: