Ngôn ngữ:
Thông báo về việc viết báo cáo khoa học tham dự Hội nghị Khoa học, Công nghệ toàn quốc Ngành Đo đạc, Bản đồ năm 2018
Thứ tư, 07 Tháng 3 2018 15:28

Ngày 01 tháng 3 năm 2018, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam có công văn số 160/ĐĐBDVN-HTQT về việc viết báo cáo khoa học tham dự Hội nghị Khoa học, Công nghệ toàn quốc Ngành Đo đạc, Bản đồ năm 2018. Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Viện, Phòng KH&HTQT thông báo tới các nghiên cứu viên, cán bộ Viện quan tâm và đăng ký.

Thời gian nộp bài trước ngày 01 tháng 6 năm 2018.

Phòng KH&HTQT trân trọng thông báo


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: