Ngôn ngữ:
Hội thảo khoa học Kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) về tài nguyên và môi trường
Thứ ba, 28 Tháng 11 2017 17:33

Ngày 28/11/2017, tại Hà Nội, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường phối hợp với Quỹ Hanns Seidel Foundation của Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức Hội thảo khoa học Kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) về tài nguyên và môi trường để tham vấn, lấy ý kiến về các nội dung đề xuất để triển khai xây dựng Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được phân công. Hội thảo do PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh - Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường chủ trì.

PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh - Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường phát biểu khai mạc

TS Moritz Michel, Phó Trưởng đại diện Quỹ Hanns Seidel Foundation tại Việt Nam

Ngày 10/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 622/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững với 17 mục tiêu và 115 mục tiêu cụ thể (VSDGs) tương ứng với các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu. Các mục tiêu trong Quyết định 622/QĐ-TTg được xây dựng dựa trên việc rà soát 17 mục tiêu với 169 mục tiêu cụ thể toàn cầu và điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện, khả năng thực hiện của Việt Nam. Mỗi mục tiêu trong Quyết định trên tùy tính chất, nội dung sẽ bao gồm từ một đến nhiều nhiệm vụ cụ thể được phân công cho các bộ, ngành chủ trì thực hiện. Trong 115 mục tiêu cụ thể với 151 nhiệm vụ thực hiện thì Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì 17 nhiệm vụ và phối hợp thực hiện 54 nhiệm vụ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường là bộ quản lý đa ngành với 9 lĩnh vực quản lý nhà nước là đất đai, tài nguyên nước, địa chất khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, đo đạc bản đồ và thông tin địa lý, quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo, biến đổi khí hậu, viễn thám. Trong số 17 mục tiêu SDGs đặt ra đến năm 2030, có đến 06 mục tiêu liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường do Chính phủ quy định, bao gồm: (i) Bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh và thúc đẩy hạnh phúc cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi (SDG3); (ii) Đảm bảo việc tiếp cận nước sạch và cải thiện điều kiện vệ sinh cho tất cả mọi người (SDG 6); (iii) Đảm bảo mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững (SDG 12); (iv) Ứng phó với biến đổi khí hậu và các tác động của nó (SDG 13); (v) Bảo tồn và sử dụng bền vững các đại dương, biển và các nguồn tài nguyên biển (SDG 14); (vi) Quản lý tài nguyên rừng bền vững, chống sa mạc hóa, chống xói mòn đất và mất đa dạng sinh học (SDG 15).


Việt Nam cùng với nhiều quốc gia khác trên thế giới đã trải qua chặng đường 15 năm thực hiện Tuyên bố Thiên niên kỷ và các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ (MDGs). Kết quả đánh giá trên toàn cầu cho thấy, ba trong số tám mục tiêu phát triển thiên niên kỷ - về đói nghèo, các khu ổ chuột và nước - đã được đáp ứng trước thời hạn năm 2015, còn lại nhiều mục tiêu MDGs vẫn chưa đạt được. Để tiếp tục thực hiện những công việc chưa hoàn thành của MDGs và các ưu tiên mới về phát triển bền vững toàn cầu, Hội nghị Liên hợp quốc về Phát triển bền vững (Rio +20) tại Rio de Janeiro vào tháng 6 năm 2012 đã đưa ra một thỏa thuận về khởi động quá trình phát triển một tập hợp các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu (SDGs). Ngày 25 tháng 9 năm 2015, Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về phát triển bền vững đã thông qua tại văn kiện “Chuyển đổi thế giới của chúng ta: Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững” với 17 mục tiêu và 169 mục tiêu cụ thể về phát triển bền vững, trong đó, vấn đề tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu tiếp tục là các ưu tiên.

Hội thảo thu nhận được nhiều những đóng góp tích cực, một số định hướng phục vụ việc xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện các mục tiêu VSDGs về tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu dựa trên kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam.

An Bình


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: