Ngôn ngữ:
Phó Viện trưởng Mai Thanh Dung làm việc với Ban Đất đai về kế hoạch công tác năm 2018

Tại Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, ngày 09/1/2018, Phó Viện trưởng Mai Thanh Dung đã làm việc với Ban Đất đai về kế hoạch công tác năm 2018 của Ban. Cùng tham dự buổi làm việc có bà Nguyễn Thị Hà - Phó Chánh Văn phòng Viện và bà Hoàng Thị Thanh Hương - Phó Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế thuộc Viện.

Đại diện Ban Đất đai, Phó trưởng ban Phạm Thị Minh Thủy đã khái quát về nhân sự, nhiệm vụ nghiên cứu và kế hoạch công tác năm 2018 của Ban. Theo đó, với số lượng nhân sự chưa nhiều, Lãnh đạo và toàn thể cán bộ của Ban luôn nỗ lực đảm đương và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, cũng như phối hợp hiệu quả với các đơn vị trong và ngoài Viện trong quá trình thực hiện các hoạt động chuyên môn. Ban đã xác định rõ các nội dung nghiên cứu, vị trí việc làm, đồng thời phân công cán bộ phụ trách và triển khai các nội dung đó, nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện các nghiên cứu của Ban. Xây dựng kế hoạch cụ thể cho năm 2018, Ban Đất đai cũng đề xuất một số giải pháp để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra: nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, tăng cường nguồn lực phát triển, phát huy hiệu quả hợp tác với các đơn vị…

Lắng nghe kế hoạch cá nhân của từng cán bộ trong Ban, Phó Viện trưởng Mai Thanh Dung và đại diện các đơn vị chức năng của Viện chia sẻ những khó khăn trong thực thi nhiệm vụ của Ban Đất đai. Phó Viện trưởng lưu ý Ban cần xây dựng kế hoạch chi tiết hơn nữa cho hoạt động trong Quý; tích cực chuẩn bị cho các ý tưởng, đề xuất và không ngừng nâng cao năng lực nghiên cứu chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm… Phó Viện trưởng Mai Thanh Dung đã đưa ra một số định hướng nghiên cứu và yêu cầu Ban Đất đai khẩn trương tập trung nguồn lực và thời gian để triển khai các định hướng đó. Phó Viện trưởng tin tưởng sự nỗ lực và đoàn kết sẽ sớm đưa lại những thành tựu công tác trong năm 2018 của Ban Đất đai.

 

Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Dịch vụ tài nguyên và môi trường


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: