Ngôn ngữ:
Phó Viện trưởng Nguyễn Trung Thắng làm việc với Ban Môi trường và Phát triển bền vững về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2018
Thứ sáu, 09 Tháng 3 2018 10:40

Ngày 09/3/2018, Ban Môi trường và Phát triển bền vững báo cáo với Phó Viện trưởng Nguyễn Trung Thắng về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và rà soát những việc đã triển khai từ đầu năm đến nay. Khối lượng công việc mà Ban Môi trường và Phát triển bền vững được giao thực hiện khá nhiều và thường là những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, vì thế đòi hỏi các cán bộ của Ban phải tập trung cao độ và phân công hợp lý để giải quyết triệt để công việc.

TS. Hoàng Thị Hồng Hạnh – Trưởng ban lần lượt báo cáo công việc mà Ban đã và đang triển khai. Trong các nhiệm vụ chuyên môn có nhiệm vụ số 7 về: Xây dựng kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (NQ số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013), thực hiện theo Quyết định số 15-QĐ/BCSĐTNMT ban hành Chương trình công tác năm 2017 của Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đây là nhiệm vụ quan trọng đáp ứng yêu cầu yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bên cạnh đó, dự án Kế hoạch hành động thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030 trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (SDGs) cũng đang được thực hiện song song. Ngoài ra, Ban cũng đang tập trung thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học được giao trong năm nay.

Phó Viện trưởng Nguyễn Trung Thắng nhắc nhở Ban tập trung phân bổ thời gian và nguồn lực hợp lý để kịp tiến độ các nhiệm vụ được giao.

An Bình


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: