Ngôn ngữ:
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường báo cáo Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân tình hình hoạt động của Viện trong Quý I năm 2018 và kế hoạch công tác Quý II năm 2018
Thứ ba, 03 Tháng 4 2018 15:55

Ngày 03/4/2018, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường họp báo cáo Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân tình hình hoạt động của Viện trong Quý I năm 2018 và kế hoạch công tác Quý II năm 2018. Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã tới dự, lắng nghe và đưa ra những ý kiến chỉ đạo, định hướng cho Viện trong Quý II cũng như kế hoạch hoạt động đến hết năm 2018. Đại diện các Vụ Kế hoạch -Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Hợp tác Quốc tế, Tổng Cục môi trường... cũng có mặt để kịp thời giải đáp thắc mắc, cùng đưa ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn trực tiếp từ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trong Quý I năm 2018.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân đến dự và phát biểu

Tại buổi họp, PGS.TS Nguyễn Thế Chinh - Viện trưởng báo cáo tình hình hoạt động của Viện trong Quý I. Theo đó, các hoạt động trong Quý I bao gồm những hoạt động quản lý chung, hoạt động chuyên môn đã được thực hiện và đang hướng tới nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II đồng thời có những đề xuất kiến nghị trực tiếp và cụ thể để Viện tiếp tục phát triển phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Viện đề nghị Bộ quan tâm đầu tư trang thiết bị, năng cấp trụ sở làm việc, tăng cường năng lực nghiên cứu cho Viện, thúc đẩy nhanh hơn quá trình hướng dẫn triển khai Nghị định 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập để Viện có căn cứ triển khai tại Viện, sớm phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng của Viện để Viện triển khai thực hiện. Về quản lý khoa học công nghệ, Viện đề nghị Lãnh đạo Bộ tiếp tục “đặt hàng” đối với Viện theo các yêu cầu từ công tác quản lý, phân bổ hợp lý kinh phí cho các nhiệm vụ KH&CN được giao thực hiện. Về hợp tác quốc tế, Viện mong muốn được tạo điều kiện cho Viện tham gia xây dựng và triển khai các dự án quốc tế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện. Về thời gian trình nhiệm vụ Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, để bảo đảm thực hiện việc sơ kết đúng theo quy trình; thu thập đầy đủ thông tin từ các Đảng bộ các Bộ, ngành, các Tỉnh ủy, thành ủy các địa phương, Viện cũng đề nghị Bộ cho phép giãn thời gian hoàn thành Báo cáo Sơ kết Nghị quyết 24/NQ-TW theo như tiến độ sẽ được Ban Chỉ đạo sơ kết Nghị quyết thông qua, dự kiến trong Quý III/2018.

Sau khi nghe báo cáo, các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ lần lượt giải đáp thắc mắc và trao đổi thêm về xu hướng hoạt động của từng nhiệm vụ cụ thể sẽ có sự điều chỉnh đối với Viện để phù hợp với một đơn vị đang hướng đến cơ chế tự chủ, trao quyền tự quyết, tăng quyền chủ động cho thủ trưởng các đơn vị trong đó có Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

Kết luận tại buổi họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đánh giá cao sự cố gắng của Viện trong Quý I năm 2018. Thứ trưởng ghi nhận các ý kiến đề xuất, kiến nghị và sẽ tạo điều kiện cho Viện trong thời gian tới giúp Viện chuẩn bị đủ cơ chế tài chính, cơ chế tuyển dụng nhân sự để Viện có những đột phá mới, nhân tố mới, những sản phẩm nghiên cứu xuất sắc giúp được Bộ tối đa trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường.

Viện trưởng Nguyễn Thế Chinh khẳng định Viện sẽ lĩnh hội các ý kiến chỉ đạo từ Bộ và tiến hành phổ biến, triển khai tiếp các nhiệm vụ trọng tâm được giao tới từng bộ phận, cá nhân và nhận thấy trách nhiệm cũng như vinh dự của Viện trong công cuộc cải cách hành chính, đổi mới hoạt động để tăng cường hiệu quả quản lý trong thời kỳ mới.

Đại diện các Vụ trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu ý kiến

Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện nêu những đề xuất, kiến nghị


Bài: An Bình, Ảnh: Quốc Anh

Viện đề nghị Bộ quan tâm đầu tư trang thiết bị, năng cấp trụ sở làm việc, tăng cường năng lực nghiên cứu cho Viện, thúc đẩy nhanh hơn quá trình hướng dẫn triển khai Nghị định 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập để Viện có căn cứ triển khai tại Viện, sớm phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng của Viện để Viện triển khai thực hiện. Về quản lý khoa học công nghệ, Viện đề nghị Lãnh đạo Bộ tiếp tục “đặt hàng” đối với Viện theo các yêu cầu từ công tác quản lý, phân bổ hợp lý kinh phí cho các nhiệm vụ KH&CN được giao thực hiện. Về hợp tác quốc tế, Viện mong muốn được tạo điều kiện cho Viện tham gia xây dựng và triển khai các dự án quốc tế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện. Về thời gian trình nhiệm vụ Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, để bảo đảm thực hiện việc sơ kết đúng theo quy trình; thu thập đầy đủ thông tin từ các Đảng bộ các Bộ, ngành, các Tỉnh ủy, thành ủy các địa phương, Viện cũng đề nghị Bộ cho phép giãn thời gian hoàn thành Báo cáo Sơ kết Nghị quyết 24/NQ-TW theo như tiến độ sẽ được Ban Chỉ đạo sơ kết Nghị quyết thông qua, dự kiến trong Quý III/2018.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: