Ngôn ngữ:
Lấy ý kiến về việc xây dựng Thuyết minh dự án về Xây dựng Chiến lược quốc gia phát triển ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2010-2030 tầm nhìn 2040
Thứ tư, 02 Tháng 5 2018 21:32

Ngày 02/5/2018, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức họp xin ý kiến các đơn vị trong Viện về việc xây dựng Thuyết minh dự án về Xây dựng Chiến lược quốc gia phát triển ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2010-2030 tầm nhìn 2040. Dự án này đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt và giao cho Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường thực hiện trong thời gian 02 năm (2018-2020). Bối cảnh mới trên thế giới, khu vực và trong nước đặt ra những thách thức và cơ hội mới cho ngành tài nguyên và môi trường, vì vậy, cần có sự điều chỉnh về đối tượng, phạm vi và cách thức hoạt động sao cho hiệu quả và phù hợp với yêu cầu mới.

Theo ThS Nguyễn Thị Thùy Dương - Phó Trưởng ban Kinh tế tài nguyên và môi trường, để phục vụ xây dựng Chiến lược, Dự án cần trả lời được những yêu cầu như: đối tượng, phạm vi và phương thức quản lý ngành TN&MT trong giai đoạn tới; Gới hạn và ưu thế của ngành và cơ hội, thách thức trong và ngoài nước đem lại; Các mục tiêu và cách thức đạt được các mục tiêu; Tầm nhìn đối với ngành... Việc thực hiện Dự án dự án về Xây dựng Chiến lược quốc gia phát triển ngành tài nguyên và môi trường sẽ đưa ra định hướng và cách thức thực hiện nhằm tăng cường hiệu quả và hiệu lực hoạt động của ngành tài nguyên và môi trường.

ThS Nguyễn Thị Thùy Dương - Phó Trưởng ban Kinh tế tài nguyên và môi trường thuộc Viện trình bày về việc xây dựng Thuyết minh dự án về Xây dựng Chiến lược quốc gia phát triển ngành tài nguyên và môi trường

 

An Bình


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: