Ngôn ngữ:
Hội thảo tham vấn về việc xây dựng báo cáo"Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị Quyết 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về chủ động ứng phó với Biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường"
Thứ sáu, 08 Tháng 6 2018 15:23

Ngày 08/6/2018, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức Hội thảo tham vấn về việc xây dựng báo cáo"Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị Quyết 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về chủ động ứng phó với Biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường". Nghị quyết 24-NQ/TWcủa Ban Chấp hành Trung ương được ban hành ngày 03/6/2013, đã đề ra những quyết sách lớn của Đảng trong ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường ở nước ta. Nghị quyết bao gồm 05 quan điểm; các mục tiêu (tổng quát và cụ thể) đến 2020 và 2050; 04 nhóm nhiệm vụ (gồm các nhiệm vụ chung; về ứng phó với biến đổi khí hậu; về quản lý tài nguyên và; về bảo vệ môi trường) và 05 nhóm giải pháp. Đến nay, sau 05 năm thực hiện Nghị quyết, với nhiều kết quả đạt được và cũng nhiều hạn chế, tồn tại; trước bối cảnh phát triển mới trên thế giới và của đất nước; việc sơ kết, nhìn nhận, đánh giá lại tình hình thực hiện là rất cần thiết. Đến dự Hội thảo có các nhà quản lý, nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Hội thảo do Viện trưởng - PGS.TS Nguyễn Thế Chinh chủ trì.

Viện trưởng - PGS.TS Nguyễn Thế Chinh chủ trì Hội thảo

Phó Viện trưởng - TS Nguyễn Trung Thắng trình bày khái quát nội dung dự thảo Báo cáo sơ kết 05 thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban cán sự Đảng Bộ TNMT

Ngày 19/4/2018, Ban Bí thư đã ban hành Quyết định số 134-QĐ/TW  về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TWngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 24-NQ-TW). Tiếp đó, ngày 11/5/2018, Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW đã gửi công văn số 05-CV/BCĐ yêu cầu Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, xây dựng Báo cáo Sơ kết gửi về Ban Kinh tế Trung ương để tổng hợp.

Thực hiện yêu cầu của Ban Chỉ đạo, từ cuối năm 2017, Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành hoạt động sơ kết, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, các đơn vị trong Bộ thực hiện sơ kết và đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, gửi báo cáo về Bộ TNMT. Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức điều tra, khảo sát ở một số Bộ, ngành và địa phương; tổ chức tổng hợp thông tin, xử lý số liệu từ các báo cáo; tham vấn các bên liên quan, các chuyên gia, các nhà khoa học, các cơ quan quản lý; xây dựng và hoàn thiện Báo cáo sơ kết.

Được tiếp xúc với bản Báo cáo dự thảo và sau khi nghe Phó Viện trưởng - TS Nguyễn Trung Thắng trình bày khái quát nội dung dự thảo Báo cáo sơ kết 05 thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban cán sự Đảng Bộ TNMT, đa số đại biểu tham dự Hội thảo đều đánh giá cao sự dày công, tâm huyết trong quá trình xây dựng bản Dự thảo của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường. Mỗi đại biểu đều đưa ra những ý kiến góp ý chi tiết và có giá trị giúp nhóm thực hiện Nghị quyết có thể hoàn thiện bản Báo cáo đầy đủ và đạt chất lượng cao nhất. Trong nhiệm vụ chính trị này, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường được giao làm đầu mối thực hiện, đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ.

An Bình


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: