Ngôn ngữ:
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2018
Thứ năm, 05 Tháng 7 2018 14:50

Ngày 05/7/2018, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2018. Đến dự buổi họp có đại diện các đơn vị  trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường như Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường... cũng toàn thể viên chức, cán bộ nghiên cứu và người lao động thuộc Viện.

Thay mặt Viện, Phó Viện trưởng - TS Nguyễn Trung Thắng trình bày báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2018. Theo đó, đầu năm 2018, Viện đã xây dựng Chương trình công tác năm 2018 trong đó nêu cụ thể nội dung, kế hoạch công tác trọng tâm mà Viện phải thực hiện trong năm, đồng thời đề ra những giải pháp thực hiện để có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Lãnh đạo Viện duy trì đều đặn họp giao ban hàng tháng với Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện, giao ban hàng tuần với Lãnh đạo các đơn vị chức năng để nắm bắt rõ tiến độ thực hiện công việc, những khó khăn, vướng mắc và từ đó có những chỉ đạo kịp thời để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.

Phó Viện trưởng Nguyễn Trung Thắng trình bày nội dung báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Viện đã ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Viện sau khi có thẩm định từ Bộ theo hướng làm rõ công việc của từng đơn vị, tinh gọn cơ cấu tổ chức. Viện đã xây dựng lại Đề án vị trí việc làm, xác định số lượng người làm việc phù hợp với số lượng biên chế được giao năm 2018 là 95 biên chế. Đến nay, Viện có 86 người làm việc gồm 51 biên chế và 35 hợp đồng lao động. Viện đã xây dựng Kế hoạch tuyển dụng số biên chế còn thiếu trình Bộ xem xét phê duyệt; Viện đã hoàn thành công tác quyết toán với cơ quan cấp trên đối với kinh phí thực hiện năm 2017. Trong tháng 6, Viện xây dựng Kế hoạch dự toán và ngân sách năm 2019 và 03 năm 2019-2021 trình Bộ xem xét phê duyệt.

Với nỗ lực lớn của tập thể Lãnh đạo và viên chức, người lao động, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã đạt được một kết quả đáng kể. Kết quả nổi bật là Viện đã hoàn thành và trình cấp trên báo cáo“Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài uyên và bảo vệ môi trường”. Mặc dù thời gian thực hiện nhiệm vụ ngắn, nội dung liên quan đến nhiều Bộ ngành, địa phương nhưng Viện đã hoàn thành tốt theo yêu cầu của Bộ, thể hiện sự quyết tâm rất lớn của tập thể Viện. Hoạt động nghiên cứu khoa học thực sự sôi động với số lượng lớn các nghiên cứu mới từ trong và ngoài nước. Kết quả thực hiện nhiệm vụ dự án, đề tài kết thúc đạt tiến độ và sản phẩm được giao nộp, tiếp nhận ở các đơn vị quản lý.Đội ngũ cán bộ nghiên cứu rất được chú trọng, khuyến khích đi đào tạo, bồi dưỡng ở trong và ngoài nước. Nguồn nhân lực chất lượng cao luôn được ưu tiên bổ sung. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ bản đáp ứng được yêu cầu hoạt động thường xuyên. Dự kiến, Viện sẽ tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành và trình đúng thời hạn 02 đề án “hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” và “tăng cường liên kết giữa các địa phương, vùng trong sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu” vào Quý IV/2018 và trình Bộ “Kế hoạch hành động thực hiện các mục tiêu Phát triển bền vững Việt Nam đến 2030 của ngành tài nguyên và môi trường” trong Quý III/2018. Bên cạnh đó, Viện tiếp tục phát huy các hoạt động hợp tác quốc tế trên nền tảng các hoạt động hợp tác quốc tế là thế mạnh của Viện đã có trong thời gian qua.

Mặc dù có nhiều nỗ lực, do khối lượng công việc trong 6 tháng đầu năm của Viện khá nhiều, một số công việc rất cấp bách cần phải tập trung nguồn lực ưu tiên, dẫn đến tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ khác chưa đáp ứng kế hoạch đề ra. Đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm, năng lực để thực hiện các nhiệm vụ đề án quan trọng hiện nay chưa được mở rộng, chưa có đội ngũ kế cận. Một số cán bộ có trình độ đào tạo được bổ sung mới nhưng chưa có đủ kinh nghiệm, dẫn đến nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu công việc còn thiếu.

Viện trưởng Nguyễn Thế Chinh khẳng định, để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2018 và tăng cường hơn nữa hiệu quả hoạt động trong những năm tiếp theo, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường  mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao và kịp thời của lãnh đạo Bộ; sự phối hợp của các đơn vị chức năng cũng như các đơn vị chuyên môn trong Bộ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2018.

Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện trình bày ý kiến tại buổi sơ kết

Đại diện các đơn vị trực thuộc bộ trao đổi, giải đáp thắc mắc tại buổi sơ kết

Phó Viện trưởng Mai Thanh Dung phát biểu ý kiến

An Bình - Quốc Anh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: