Ngôn ngữ:
Hội thảo Khoa học Đề tài Khoa học công nghệ cấp Bộ về kinh nghiệm quốc tế về quản lý khu bảo tồn tư nhân và dựa vào cộng đồng
Thứ tư, 01 Tháng 8 2018 21:46

Ngày 01/8/2018, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức Hội thảo Khoa học Đề tài Khoa học công nghệ cấp Bộ về kinh nghiệm quốc tế về quản lý khu bảo tồn (KBT) tư nhân và dựa vào cộng đồng. Mục tiêu của Hội thảo là tìm ra được những khó khăn, thách thức trong việc tìm cơ chế, chính sách và công cụ quản lý hiệu quả và bài học đối với Việt Nam công tác quản lý bảo tồn. Hội thảo do TS. Nguyễn Trung Thắng - Phó Viện trưởng chủ trì với khách mời tham dự là các nhà quản lý, chuyên gia nghiên cứu, các nhà khoa học quan tâm đến lĩnh vực này.

ThS. Vũ Thị Thanh Nga - Nghiên cứu viên Ban Môi trường và phát triển bền vững thuộc Viện trình bày về kinh nghiệm của quốc tế về quản lý khu bảo tồn cộng đồng và tư nhân. Khu bảo tồn là một khu vực địa lý được nhận diện, xác định và quản lý thông qua luật pháp và các phương tiện hiệu quả khác để đạt được mục tiêu bảo tồn tự nhiên và các dịch vụ sinh thái và giá trị văn hóa đi kèm một cách lâu dài. Cơ chế quản lý bảo tồn hiện nay thiếu nguồn lực tài chính đầy đủ và bền vững, tương xứng với các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học. Vì vậy, theo bà Nga, Việt Nam cần xây dựng được các khung pháp lý thừa nhận khái niệm và vai trò của các KBT cộng đồng và tư nhân trong hệ thống các KBT của quốc gia và khẳng định vai trò tích cực của các KBT cộng đồng và tư nhân trong vai trò hỗ trợ hệ thống bảo tồn. Ngoài ra, bà Nga còn nêu ra những kinh nghiệm trog việc quản lý bảo tồn của Úc, Nam Phi, Trung Quốc...


Ông Jeon Tae Bong - Chuyên gia cố vấn cho ISPONRE chia sẻ, ở Hàn Quốc có Quỹ Quốc gia Hàn Quốc nhằm đảm bảo chất lượng tài sản môi trường và văn hóa thông qua quyên góp công cộng và duy trì tài sản thông qua tự quản nhằm bảo tồn mãi mãi và cho các thế hệ sau.

GS. TSKH Trương Quang Học - Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội và PGS. Trương Xuân Lam - Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần lượt đưa ra một số đề xuất cơ chế quản lý đối với Khu Bảo tồn Tư nhân và  Cộng đồng tại Việt Nam. Theo PGS. Trương Xuân Lam, Việt Nam có hơn 1,06 triệu ha rừng tự nhiên do cộng đồng quản lý, nếu có sự đồng thuận của cộng đồng, các diện tích rừng tự nhiên này hoàn toàn có cơ hội xây dựng và phát triển thành các khu bảo tồn do cộng đồng quản lý.

An Bình


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: