Ngôn ngữ:
Đoàn Kiểm tra 717-QĐNS của Bộ Chính trị làm việc với Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị
Thứ tư, 08 Tháng 8 2018 21:26

Ngày 08/8/2018, tại Trụ sở Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã diễn ra buổi làm việc giữa Đoàn Kiểm tra 717-QĐNS của Bộ Chính trị với Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TNCSHCM của Viện. Nội dung buổi làm việc xoay quanh việc chỉ đạo và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị của cán bộ, đảng viên đang công tác tại Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

Đồng chí Bí thư Chi bộ - Viện trưởng Nguyễn Thế Chinh thay mặt Cấp ủy, Lãnh đạo Viện báo cáo kết quả về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Trung ương IA, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng, đối với Viện việc áp dụng nghị quyết phải trở thành hành động, các đề tài, dự án phục vụ xây dựng chính sách, sản phẩm của Viện phải thực sự giúp nâng cao hiệu quả quản lý ngành, lĩnh vực để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

Đồng chí Phạm Ngọc Linh, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ban Tuyên giáo Trung ương bày tỏ, đối với Viện cần có những đánh giá, đề xuất, kiến nghị thiết thực, mạnh dạn, thẳng thắn, táo bạo, có tầm nhìn vĩ mô xứng tầm với viện nghiên cứu khoa học, chính sách và đề xuất để tháo gỡ các vướng mắc còn tồn tại.

Sau các góp ý và trao đổi, đồng chí Bí thư Chi bộ - Viện trưởng Nguyễn Thế Chinh, thay mặt Viện khẳng định sẽ hoàn thiện báo cáo tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra, Chi bộ sẽ quán triệt sát sao hơn trong việc xây dựng kế hoạch hành động, kiểm tra, giám sát, mọi hoạt động cụ thể, rõ ràng, gắn với thực hiện về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá rất cao vai trò của các nhà khoa học. Xuất phát từ việc sớm nhận thức được vai trò quan trọng của các nhà khoa học nên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm và dành tình cảm đặc biệt cho đội ngũ trí thức nói chung và các nhà khoa học nói riêng. Chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng, sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đội ngũ các nhà khoa học từng góp phần mang lại thắng lợi cho cách mạng Việt Nam trong lịch sử, sẽ tiếp tục phát huy tác dụng trong bối cảnh phục vụ mục tiêu công nghiệp hóa - hiện đại hóa, hội nhập quốc tế sâu, rộng của đất nước ta hiện nay.

An Bình


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: