Ngôn ngữ:
Seminar Khoa học: Ocean Accounting
Thứ ba, 28 Tháng 8 2018 15:37

Ngày 28/8/2018, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức Seminar Khoa học chủ với đề về Ocean AccountingHạch toán tài khoản đại dương: cách tiếp cận để hạch toán tài khoản đại dương, sự liên kết với BĐKH, kinh tế, xã hội và sự sẵn có của dữ liệu toàn cầu cho việc tính toán tài khoản. Sau khi tham sự Hội thảo chuyên gia khu vực châu Á và Thái Bình Dương lần đầu tiên về Tài khoản Đại dương được tổ chức tại Thái Lan vừa qua, Bà Kim Thị Thúy Ngọc – Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế thuộc Viện đã có bài trình bày, chia sẻ những kiến thức cơ bản nhất về Ocean Accounting. Đây là khái niệm còn khá mới mẻ đối với nhiều nghiên cứu viên, chính vì vậy, buổi seminar thu hút được nhiều sự quan tâm của lãnh đạo và nghiên cứu viên trong Viện.

Ủy ban Kinh tế và Xã hội của Liên Hiệp Quốc cho Châu Á và Thái Bình Dương (ESCAP) là nhánh phát triển khu vực của Liên Hiệp Quốc cho khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Để thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững 14, dựa trên đánh giá về nhu cầu phát triển năng lực của các quốc gia ở châu Á và Thái Bình Dương, khu vực cần tăng cường năng lực kỹ thuật, điều phối, quản trị, dữ liệu và thống kê, nhận thức, sự tham gia của các bên liên quan và quan hệ đối tác, ESCAP cam kết xây dựng hướng dẫn cho các nước về sản xuất “Tài khoản đại dương” – cung cấp dữ liệu tiêu chuẩn quốc gia, khu vực và toàn cầu, để có thể được tích hợp và do đó cung cấp một cái nhìn toàn diện các dữ liệu và kiến ​​thức hiện tại trên đại dương.

Thông tin quan trọng để theo dõi và đánh giá tiến độ đối với SDG 14 có sẵn, nhưng nó được phân mảnh trên các lĩnh vực khoa học, khung chính sách và các tổ chức. ESCAP và Môi trường Liên Hợp Quốc đang dẫn đầu một nỗ lực toàn cầu để xây dựng hướng dẫn thống kê dựa trên Hệ thống Kế toán Kinh tế Môi trường (SEEA), điều này đòi hỏi một cuộc đối thoại giữa các nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách và thống kê.

Viện trưởng - PGS.TS Nguyễn Thế Chinh cho rằng, đây là một vấn đề mới mà không mới, tuy nhiên, đối với Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường cần đẩy mạnh nghiên cứu sâu thêm về vấn đề này để bắt kịp thế giới và các nước trong khu vực để phục vụ tốt cho phát triển ngành trong thời gian tới.

Bà Kim Thị Thúy Ngọc – Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế thuộc Viện đã có bài trình bày, chia sẻ những kiến thức cơ bản nhất về Ocean Accounting

An Bình


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: