Ngôn ngữ:
Họp tham vấn về Xây dựng Bộ tiêu chí, chỉ số về ứng phó với biển đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
Thứ bảy, 29 Tháng 9 2018 12:04

Ngày 29/9/2018, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức họp tham vấn chuyên gia Dự án Xây dựng Bộ tiêu chí, chỉ số về ứng phó với biển đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Hình thành hệ thống tiêu chí, chỉ số toàn diện, phù hợp, khả thi nhằm đo lường, đánh giá hiệu quả hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường nhằm làm căn cứ để hoạch định chính sách, giám sát, đánh giá về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ở Việt Nam. Căn cứ vào đó, cơ quan quản lý nhà nước đưa ra các Dự báo, cảnh báo để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, khai thác, sử dụng hợp lớp, tiết kiệm, có hiệu quả và bền vững tài nguyên; bảo đảm chất lượng môi trường sống  trong tương lai.

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ) đã xác định rõ nội dung chính về nhiệm vụ tổng hợp liên quan đến cả ba lĩnh vực (ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường) là: “Xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường làm căn cứ để hoạch định chính sách giám sát, đánh giá về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.; “Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020” (ban hành tại Quyết định số 432/2012/QĐ-TTg ngày 12/04/2012) đã đưa ra giải pháp: “tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, cập nhật để hoàn thiện bộ chỉ tiêu giám sát, đánh giá phát triển bền vững cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển; xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý phát triển bền vững; xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá thực hiện phát triển bền vững”.

TS Nguyễn Tùng Lâm – Giám đốc Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Dịch vụ tài nguyên và môi trường trình bày Dự án

Theo đó, TS Nguyễn Tùng Lâm – Giám đốc Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Dịch vụ tài nguyên và môi trường (thuộc Viện) cho rằng, mục tiêu cụ thể của dự án này là để xây dựng được dự thảo bộ tiêu chí, chỉ số về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường quốc gia và địa phương giai đoạn 2016 - 2030. Đồng thời, áp dụng tính toán thử nghiệm bộ tiêu chí, chỉ số về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường cho một số tỉnh/thành phố.

Nhóm thực hiện Dự án đã đề ra kế hoạch cụ thể để điều tra, khảo sát thu thập thông tin, số liệu phục vụ xây dựng dự án, tuy nhiên, đây là một công việc khó đòi hỏi sự quyết tâm cao và sự phối hợp của nhiều đơn vị chuyên môn trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Qua buổi họp tham vấn, nhóm thực hiện thu được nhiều những đóng góp, gợi ý quý báu của các chuyên gia đầu ngành.

Viện trưởng Nguyễn Thế Chinh đánh giá cao mục tiêu của Dự án và khẳng định, lãnh đạo Viện sẽ hỗ trợ tối đa để Dự án được thực hiện, đạt được những kết quả mong muốn, góp phần bảo đảm chất lượng môi trường sống trong tương lai.

An Bình


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: