Ngôn ngữ:
Góp ý hoàn thiện dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 66/2017/TT-BTNMT về Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 8/10/2018, Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường Nguyễn Thế Chinh đã chủ trì buổi làm việc thu thập ý kiến đóng góp nhằm góp phần hoàn thiện dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 66/2017/TT-BTNMT về Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các Phó Viện trưởng Nguyễn Trung Thắng, Mai Thanh Dung và Dương Thanh An cùng đông đảo cán bộ nghiên cứu của Viện đã tham dự buổi làm việc và đóng góp ý kiến.

Tại đây, bà Hoàng Thanh Hương, Phó trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế đã giới thiệu dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 66/2017/TT-BTNMT về Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó tập trung trình bày căn cứ sửa đổi Thông tư và những điểm mới so với Thông tư đã được ban hành trước đây.


Yêu cầu đội ngũ nghiên cứu viên đóng góp ý kiến, Viện trưởng Nguyễn Thế Chinh lưu ý cần bám sát các văn bản ở cấp cao hơn như Luật khoa học và công nghệ, Nghị định hướng dẫn luật… và đóng góp các ý kiến cụ thể, xác đáng, thiết thực tháo gỡ những khó khăn trong thực tế triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Theo định hướng, một số cán bộ nghiên cứu đã chia sẻ quan điểm và góp ý về nhiều nội dung: quy định về việc ứng dụng sản phẩm của nhiệm vụ, mẫu báo cáo và hình thức trình bày nghiên cứu, yêu cầu về kiểm tra tiến độ và sản phẩm nhiệm vụ, thủ tục cần thiết khi có những điều chỉnh trong quá trình thực hiện nghiên cứu…

Bên cạnh những góp ý trực tiếp về dự thảo Thông tư, Phó Viện trưởng Dương Thanh An cho rằng, hoạt động thu thập ý kiến của cán bộ về các dự thảo văn bản là rất cần thiết và hữu ích, đặc biệt có ý nghĩa đối với một cơ quan chuyên về chiến lược, chính sách như Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường. Phó Viện trưởng Mai Thanh Dung đánh giá, Thông tư về quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý nghĩa và tác động lớn tới hoạt động của Viện và yêu cầu cán bộ Viện đối chiếu với các văn bản có liên quan, tiếp tục đóng góp ý kiến về dự thảo Thông tư. Phó Viện trưởng Nguyễn Trung Thắng đề nghị Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế tích cực thu thập ý kiến và kịp thời tổng hợp, thể hiện bản góp ý chân thực với đầy đủ cơ sở khoa học, thực tiễn và có tính thuyết phục cao.

Nhấn mạnh một số yêu cầu đối với nội dung và hình thức đóng góp ý kiến, Viện trưởng Nguyễn Thế Chinh nêu bật quan điểm về việc luôn luôn phải đảm bảo tiến độ và không ngừng tăng cường chất lượng trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Viện trưởng yêu cầu các đơn vị trực thuộc Viện tiếp tục góp ý trên cơ sở các căn cứ và định hướng đã xác định trước đó nhằm góp phần hoàn thiện dự thảo Thông tư.


Vân Nga


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: