Ngôn ngữ:
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường hoàn thiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 2019
Thứ hai, 05 Tháng 11 2018 17:10

Ngày 5/11/2018, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức họp về việc hoàn thiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 2019 của Viện. Tại buổi họp, các chủ nhiệm nhiệm vụ lần lượt trình bày và tiếp thu ý kiến góp ý của Lãnh đạo Viện để chỉnh sửa nhẳm đảm bảo nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng được thực hiện đúng chất lượng, đúng thời gian và kinh phí phù hợp. Làm tốt việc lập nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức khoa & học công nghệ như Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, đồng thời, tạo điều kiện để Viện thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm, phát huy tính chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm được cơ chế thu nhập của công chức, viên chức, người lao động theo hiệu quả công việc một cách dân chủ, công bằng.

An Bình


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: