Ngôn ngữ:
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường họp Chi bộ thường kỳ tháng 11/2018
Thứ sáu, 16 Tháng 11 2018 21:58

Ngày 16/11/2018, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức họp Chi bộ thường kỳ tháng 11. Sau khi phổ biến văn bản mới và chia sẻ thông tin tình hình thế giới, những vấn đề nóng mà Đảng và Nhà nước đang quan tâm, Bí thư Chi bộ - Viện trưởng Nguyễn Thế Chinh đưa ra những chỉ đạo định hướng cho các cán bộ đảng viên đối với hoạt động của Viện trong những tháng cuối năm 2018. Tiếp đó, chi bộ tiến hành tổ chức kết nạp 02 quần chúng ưu tú Phan Thị Kim Oanh (Ban Tổng hợp và dự báo chiến lược) và Đinh Thu Trang (Ban Đất đai) vào hàng ngũ của Đảng.

Dưới sự chủ trì của Bí thư Chi bộ - Viện trưởng Nguyễn Thế Chinh, lễ kết nạp đảng viên mới diễn ra trang trọng với sự có mặt của toàn thể đảng viên Chi bộ. Trải qua quá trình rèn luyện, tu dưỡng, được sự quan tâm của Đảng Ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với sự quan tâm của các đồng chí đảng viên trong Chi bộ, các đồng chí trong BCH Công đoàn, BCH Chi đoàn, đồng chí Phan Thị Kim Oanh và Đinh Thu Trang chính thức đứng vào hàng ngũ của Đảng kể từ ngày kết nạp theo quyết định theo Quyết định 1577-QĐ/ĐU và 1578-QĐ/ĐU Kết nạp đảng viên ngày 23/10/2018 của Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Công tác kết nạp đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn công tác kết nạp đảng viên với nhiệm vụ xây dựng tổ chưc cơ sở đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương trong sạch, vững mạnh.

Phó Bí thư Chi bộ - Phó Viện trưởng Nguyễn Trung Thắng trao Quyết định kết nạp và hoa cho 02 đảng viên mới

An Bình


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: