Ngôn ngữ:
Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất xây dựng và áp dụng chỉ số đánh giá hoạt động giảm phát thải khí nhà kính tại Việt Nam”
Thứ sáu, 30 Tháng 11 2018 17:03

Ngày 30/11/2018, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ "Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất xây dựng và áp dụng chỉ số đánh giá hoạt động giảm phát thải khí nhà kính tại Việt Nam” do ThS. Nguyễn Thị Thu Hà (Ban Biến đổi khí hậu và các vấn đề toàn cầu) làm chủ nhiệm. Hội đồng do TS. Mai Thanh Dung - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường làm Chủ tịch Hội đồng và những kết quả nghiên cứu đều được các thành viên trong Hội đồng đánh giá cao.

Đề tài được xây dựng với mục tiêu đánh giá, giám sát tiến trình thực hiện các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời cũng phản ánh được các đồng lợi ích phát triển bền vững. Nghiên cứu kỳ vọng rằng bộ chỉ số sẽ có những đóng góp nhất định trong việc cung cấp thông tin phục vụ xây dựng báo cáo cập  nhật NDC cho Việt Nam. Bộ chỉ số khung được thiết kế có tính linh hoạt theo đặc trưng của các hoạt động thuộc các lĩnh vực khác nhau (năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp, LULUCF, chất thải). Việc áp dụng bộ chỉ số đối với tất cả các hoạt động cần giữ nguyên  nhóm tiêu chí chính và các tiêu chí cụ thể, tùy thuộc vào đặc trưng của từng hoạt động cụ thể mà số lượng các chỉ thị được lựa chọn sẽ khác nhau. Tuy nhiên, cần giới hạn số lượng chỉ thị để đảm bảo tính đơn giản, dễ thực hiện, giảm chi phí tính toán. Trên cơ sở khung bộ chỉ số đánh giá hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính chung cho các lĩnh vực phát thải chính, đề tài đã lựa chọn ra bộ chỉ thị phù hợp và tiến hành tính toán thử nghiệm đánh giá hoạt động thuộc lĩnh vực năng lượng (dự án thủy điện Srepok 4). Hoạt động thử nghiệm đã xây dựng được bộ chỉ số đánh giá hoạt động dự án thủy điện.

An Bình


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: