Ngôn ngữ:
Ban Đất đai tổ chức họp Tổng kết báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019
Thứ năm, 20 Tháng 12 2018 11:14

Ngày 20/12/2018, Ban Đất đai tổ chức họp Tổng kết báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019. Ban Đất đai có chức năng giúp Viện trưởng nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chiến lược, chính sách về quản lý và sử dụng đất đai; thực hiện nghiên cứu khoa học, tham gia cung cấp dịch vụ liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu được giao. Phó Viện trưởng Dương Thanh An cùng đại diện của Văn phòng và Phòng Khoa học và hợp tác quốc tế đã dự, lắng nghe để cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong hoạt động 2018 của Ban, đưa ra những định hướng mới trong năm 2019.

Căn cứ vào Quyết định số 3421/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt, dự toán kinh phí các nhiệm vụ thường xuyên cho các tổ chức khoa học và công nghệ năm 2018, Ban Đất đai được giao nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng: “Nghiên cứu, phát hiện các vấn đề bất cập của chính sách đến năm 2017 trong lĩnh vực đất đai”. Tính đến thời điểm hiện tại, các cán bộ nghiên cứu trong Ban đã hoàn thiện báo cáo kết quả nghiên cứu theo nội dung được phân công. Ban đã hoàn thành báo cáo tổng kết nhiệm vụ và gửi cho Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế. Ban đã xây dựng thuyết minh, dự toán nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2019: “Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và khả năng ứng dụng công nghệ địa không gian (Geospatial Technologies – GeoTech) trong quản lý đất đai tại Việt Nam” và đang trình lên đơn vị quản lý khoa học và công nghệ của Bộ.


Về cơ bản, các công việc, nhiệm vụ được giao đều được thực hiện theo đúng tiến độ đề ra. Các cán bộ nghiên cứu trong Ban đã rất tích cực trong việc nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu thường xuyên. Các cán bộ trẻ trong Ban cũng rất nỗ lực trong việc tự trau dồi, mở mang kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của công việc. Để đạt được những kết quả như trong báo cáo, các thành viên trong Ban đã có nhiều cố gắng, nỗ lực; bên cạnh đó là sự hỗ trợ, quan tâm của lãnh đạo Viện đã tạo điều kiện, giao nhiệm vụ cho Ban thực hiện. Ngoài ra, Ban cũng đã có sự phối hợp tốt với phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế cũng như bộ phận Kế hoạch Tài chính trong việc giải quyết các công việc chuyên môn và công tác tài chính của các nhiệm vụ. Tuy nhiên, so với các đơn vị khác trong Viện, nhân sự của Ban còn thiếu và chưa nhiều kinh nghiệm. Ngoài ra, chất lượng của một số máy tính còn hạn chế, sự vận hành hệ thống hỗ trợ như mạng internet... nhiều khi bị gián đoạn cũng đã ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công việc.

An Bình


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: