Ngôn ngữ:
Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Dịch vụ tài nguyên và môi trường tổ chức họp báo cáo kết quả công tác năm 2018 và phương hướng triển khai nhiệm vụ 2019.
Thứ năm, 20 Tháng 12 2018 15:30

Ngày 20/12/2018, Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Dịch vụ tài nguyên và môi trường tổ chức họp Tổng kết báo cáo kết quả công tác năm 2018 và phương hướng triển khai nhiệm vụ 2019. Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Dịch vụ tài nguyên và môi trường có chức năng nghiên cứu khoa học, tư vấn, đào tạo, và dịch vụ về tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu. Viện trưởng Nguyễn Thế Chinh, Phó Viện trưởng Mai Thanh Dung và Phó Viện trưởng Nguyễn Trung Thắng cùng đại diện Văn phòng và Phòng Khoa học và hợp tác quốc tế cùng dự.

Giám đốc Nguyễn Tùng Lâm thay mặt Trung tâm báo cáo trước lãnh đạo Viện kết quả hoạt động của đơn vị năm 2018: Bô phận thư viện của Trung tâm tổ chức quản lý, phục vụ bạn đọc thường xuyên. Các đối tượng phục vụ gồm cả cán bộ nghiên cứu trong và ngoài Viện, các sinh viên thực tập. Tài liệu in ấn sẽ được lập danh mục và phân loại, xếp giá theo nội dung chuyên ngành hẹp thuộc lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường. Tài liệu số hóa sẽ được cập nhật trong danh mục cơ sở dữ liệu. Các loại hình tài liệu, thông tin sẽ được phục vụ thường xuyên tại Thư viện và theo yêu cầu của cán bộ nghiên cứu thuộc Viện. Trong năm 2018, Trung tâm đã phân công cán bộ thực hiện công tác thông tin và truyền thông với các nhiệm vụ như: Cập nhật tin tức hoạt động nghiên cứu, sự kiện và hoạt động đoàn thể của Viện trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ: isponre.gov.vn; Tiếp nhận và biên tập thông tin do các cá nhân, đơn vị thuộc Viện gửi đến để đăng tải trên mục Đối thoại chính sách; Biên soạn, bổ sung, cập nhật và đăng tải trên trang thông tin điện tử những thông tin về các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ của Viện.


Năm qua, Trung tâm thực hiện chủ trì đề tài khoa học công nghệ cấp nhà nước: “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất hoàn thiện cơ sở pháp lý về đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư và kiểm soát, giám sát môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh đang hoạt động. Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật đánh giá tác động môi trường cho dự án khai thác khoáng sản, sản xuất thép” (2017-2020). Đề tài đang triển khai theo đúng tiến độ; 02 đề tài cấp Bộ, trong đó, 01 đề tài chuyển tiếp của năm 2017: “Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất cơ chế chính sách khuyến khích nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về biến đổi khí hậu” và  01 đề tài mở mới năm 2018: “Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng đất ven biển vùng duyên hải Nam Trung Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững”. Các đề tài được phân công triển khai theo đúng kế hoạch và nguồn kinh phí được cấp; ngoài ra Trung tâm còn thực hiện 03 đề tài cấp cơ sở; chủ trì thực hiện dự án: “Xây dựng Bộ tiêu chí, chỉ số về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”.

Cùng thực hiện các hoạt động nghiên cứu thông qua các đề tài, Trung tâm tích cực phối hợp, tìm kiếm các đối tác thực hiện các hoạt động nghiên cứu và tư vấn chính sách. Trong thời gian qua, các hoạt động nghiên cứu về phát triển các bon thấp, các chính sách về giảm phát thải khí nhà kính là nội dung hợp tác giữa Trung tâm với nhóm các trường đại học và viện nghiên cứu của Nhật Bản. Trung tâm đã tích cực tham gia các hoạt động của mạng lưới các nhà nghiên cứu các bon thấp trong khu vực (LoCARNet). Trong khuôn khổ hợp tác nghiên cứu này, trong năm 2018 Trung tâm  đang hỗ trợ cho các thành phố Hải Phòng và Cần Thơ và Hà Nội xây dựng các kịch bản phát triển các bon thấp.

Trung tâm tích cực phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nước thúc đẩy các hoạt động đào tạo và xây dựng các kế hoạch đào tạo. Cụ thể đầu năm 2018, Trung tâm đã thực hiện các nội dung đào tạo của JICA để xây dựng chương trình đào tạo của MONRE về các hành động giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu và các vấn đề của NAMA Việt Nam.Đầu năm 2018, Trung tâm cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các cán bộ, trong khuôn khổ hợp tác với Viện Chiến lược môi trường toàn cầu Nhật Bản tổ chức Hội nghị quốc tế “Nhận thức và hành động nhằm hướng tới Giáo dục và Lối sống bền vững ở châu Á”. Hội nghị là diễn đàn trao đổi, thảo luận giữa các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia về biện pháp thực tế và cụ thể được ưu tiên để thực hiện lối sống bền vững, với mục tiêu giải quyết những thách thức phát triển toàn cầu và đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực, đồng thời tạo cơ hội hợp tác đa chiều để thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang sinh kế bền vững ở Việt Nam và châu Á.

Trong năm 2019, Trung tâm dự kiến triển khai thực hiện các dự án, đề tài KHCN cấp Bộ, cấp cơ sở theo nội dung thuyết minh và dự toán được phê duyệt năm 2019 theo đúng tiến độ và kế hoạch trong năm; Nghiên cứu xây dựng các nội dung đào tạo phù hợp yêu cầu của địa phương, ngành và doanh nghiệp về chính sách và quản lý tài nguyên và môi trường, phát triển bền vững; Tiếp tục các nội dung nghiên cứu các bon thấp, phối hợp cùng các địa phương, thành phố và mạng lưới nghiên cứu LoCARNet, các đối tác Nhật Bản; Nghiên cứu đề xuất các đề tài khoa học công nghệ các cấp.

An Bình


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: