Ngôn ngữ:
Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế Tổng kết công tác năm 2018 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2019
Thứ sáu, 21 Tháng 12 2018 21:39

Ngày 21/12/2018, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế Tổng kết công tác năm 2018 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phòng có chức năng tham mưu, giúp Viện trưởng quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Viện. Đến dự có toàn thể lãnh đạo Viện và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện.

Trưởng phòng - TS Kim Thị Thúy Ngọc thay mặt phòng trình bày báo cáo, theo đó, năm 2018, công tác khoa học và hợp tác quốc tế (KH&HTQT) luôn nhận được sự quan tâm đúng mức của Lãnh đạo Viện. Việc xây dựng, quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN), các dự án HTQT được triển khai hiệu quả, phát huy được tiềm lực khoa học của đội ngũ chuyên viên, nghiên cứu viên của Viện và đạt được những kết quả nhất định.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo Viện, Phòng đã thực hiện tốt các mảng công việc được giao. Ngoài ra, trong năm 2018, từng cán bộ trong Phòng đã có những nỗ lực nhất định trong việc nâng cao kiến thức và chuyên môn; Công tác quản lý khoa học và HTQT của Phòng đã bám sát yêu cầu và nhiệm vụ được giao. Đồng thời, các nhiệm vụ KH&CN các cấp, các dự án HTQT đã tập trung theo các định hướng nghiên cứu của Viện; Kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN, các dự án HTQT về cơ bản đã làm cơ sở định hướng cho công tác xây dựng chiến lược, chính sách, văn bản pháp luật trong lĩnh vực TN&MT; Phòng chủ động tìm kiếm và ký kết hợp đồng nghiên cứu với các đơn vị khác; tổ chức các Hội thảo, Hội nghị và tham dự các Hội nghị, Hội thảo khoa học khác trong và ngoài nước. Năm 2018, Phòng đã hoàn thành một nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở theo đúng tiến độ; Việc kí kết và triển khai các thỏa thuận hợp tác đã góp phần tích cực, giúp công tác nghiên cứu về chiến lược, chính sách biến đổi khí hậu, tài nguyên và môi trường của Viện trở nên toàn diện hơn. Nhìn chung, các hoạt động hợp tác tập trung vào hỗ trợ tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, đào tạo, triển khai nghiên cứu. Đây là các hoạt động khá thiết thực, cụ thể và hiệu quả, phù hợp với năng lực của Viện cũng như khả năng hỗ trợ của đối tác; Công tác đoànra, đoàn vào được tổ chức nhịp nhàng và được thống kê đầy đủ.

Lãnh đạo Viện đánh giá các hoạt động của Phòng trong năm qua và sự nỗ lực của cán bộ Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế. Viện trưởng mong muốn, trong năm tới, các phòng ban phối hợp tốt hơn nữa với phòng để công việc chung đạt được hiệu quả tối đa.

An BìnhTin mới hơn:
Tin cũ hơn: