Ngôn ngữ:
Hội thảo tham vấn các bên liên quan về kết quả thực hiện gói thầu “Hướng dẫn lồng ghép giảm phát thải khí nhà kính (KNK) và bảo vệ môi trường trong quy trình quản lý dự án đầu tư”
Thứ ba, 25 Tháng 12 2018 21:46

Được sự tài trợ của Chính phủ Vương quốc Bỉ, Vụ Khoa học Giáo dục Tài nguyên và Môi trường (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) triển khai gói thầu nghiên cứu “Hướng dẫn lồng ghép giảm phát thải khí nhà kính (KNK) và bảo vệ môi trường trong quy trình quản lý dự án đầu ” do Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) - là Đơn vị tư vấn thực hiện. Để hoàn thiện nghiên cứu nói trên, ngày 25/12/2018, Ban Quản lý dự án Ban Hỗ trợ kỹ thuật (TSU) thuộc Vụ Khoa học Giáo dục Tài nguyên và Môi trường phối hợp với ISPONRE tổ chức Hội thảo tham vấn các bên liên quan về kết quả thực hiện gói thầu.

An Bình


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: