Ngôn ngữ:
Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân dự Hội Nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai công tác nhiệm vụ năm 2019 của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường
Thứ năm, 27 Tháng 12 2018 21:51

Ngày 27/12/2018, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã tham dự Hội Nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai công tác nhiệm vụ năm 2019 của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường. Trong bối cảnh phát triển chung của Bộ năm 2018, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường có sự chuyển biến và phát triển nhất định. Viện triển khai mạnh mẽ các hoạt động nghiên cứu khoa học, đề xuất xây dựng và trình các đề án, nhiệm vụ phục vụ cho công tác quản lý nhà nước của Bộ. Năm 2018 đánh dấu một năm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đến dự Hội nghị còn có đại diện các Vụ, Cục, Viện trong Bộ cùng toàn thể cán bộ, người lao động đang công tác tại Viện.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Viện, Phó Viện trưởng Nguyễn Trung Thắng trình bày Báo cáo Tổng kết của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường. Theo đó, Năm 2018, Viện tích cực thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, phục vụ xây dựng chiến lược, chính sách của ngành tài nguyên và môi trường.

Nhìn chung, hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện trong năm 2018 sôi động với khối lượng công việc lớn. Viện đang thực hiện 48 nhiệm vụ, bao gồm: (i) 05 đề tài KH&CN cấp quốc gia; (ii) 17 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ; (iii) 18 nhiệm vụ cấp cơ sở và (iv) 08 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng. Hầu hết các đề tài đều có thời gian thực hiện từ 2 năm trở lên. Các nội dung nghiên cứu cũng được phủ đều trên các lĩnh vực quản lý của Bộ. Từ những nghiên cứu trong năm 2018, ngoài các báo cáo kết quả nghiên cứu, Viện có 05 ấn phẩm được phát hành, số lượng bài báo được đăng trên các tạp chí trong và ngoài nước, bài trình bày tại hội thảo của Viện là 36 bài. Trong đó có 24 bài đăng báo và tạp chí, 12 bài tham luận, báo cáo chuyên đề trình bày tại các Hội thảo trong và ngoài nước.

Trong năm 2018, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã đạt được một số kết quả đáng kể. Kết quả nổi bật là Viện đã hoàn thành 04 nhiệm vụ quan trọng gồm: 02 đề án trình Chính phủ trong tháng 11/2018, Báo cáoSơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường” trình Ban chỉ đạo Trung ương và “Kế hoạch hành động thực hiện các mục tiêu Phát triển bền vững Việt Nam đến 2030 của ngành tài nguyên và môi trường” được Bộ ký ban hành trong tháng 12/2018. Kết quả này có được là từ quyết tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Viện, sự đoàn kết, nhất trí và nỗ lực của toàn thể viên chức, người lao động trong Viện.

Hoạt động nghiên cứu khoa học thực sự sôi động với số lượng lớn các nghiên cứu mới được triển khai. Kết quả thực hiện nhiệm vụ dự án, đề tài kết thúc đạt tiến độ và sản phẩm được giao nộp, tiếp nhận ở các đơn vị quản lý. Đội ngũ cán bộ nghiên cứu được chú trọng để nâng cao năng lực, khuyến khích đi đào tạo, bồi dưỡng ở trong và ngoài nước.

Trong khuôn khổ hợp tác với các tổ chức quốc tế và trong nước Viện đã tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị khoa học để tạo diễn đàn, môi trường sinh hoạt khoa học cho các nghiên cứu viên của Viện. Viện đã nghiên cứu và triển khai một số hoạt động tư vấn như: nâng cao năng lực hoạch định chính sách phát triển các-bon thấp - chương trình thuộc khuôn khổ hoạt động hợp tác nghiên cứu về phát triển các-bon thấp giữa các đối tác của Mạng lưới nghiên cứu các-bon thấp khu vực châu Á – LoCARNet; hoạt động tư vấn, phân tích chính sách liên quan đến giảm phát thải các-bon và xây dựng kịch bản thành phố các-bon thấp cho các thành phố: Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Hà Nội.

Năm 2018, Viện đã ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của 09 đơn vị trực thuộc Viện sau khi có thẩm định từ Bộ theo hướng làm rõ công việc của từng đơn vị, tinh gọn cơ cấu tổ chức. Công tác đoàn thể của Viện đã có một số các hoạt động thiết thực để nâng cao đời sống tinh thần của cán bộ, viên chức và người lao động.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân thay mặt Bộ ghi nhận kết quả đạt được và sự nỗ lực của Tập thể Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên môi trường. Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2019 và tăng cường hơn nữa hiệu quả hoạt động trong những năm tiếp theo, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp hiệu quả với các đơn vị trong Bộ để nâng cao chất lượng nghiên cứu viên, hiệu quả hoạt động. Trong năm 2019, Bộ sẽ có kế hoạch giao cho Viện nhiều nhiệm vụ quan trọng liên quan đến chiến lược, chính sách - những nhiệm vụ mà Nhà nước cần, Bộ cần và đặc biệt là người dân cần.

An Bình


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: