Ngôn ngữ:
Hội thảo “Góp ý và hoàn thiện về kết quả nghiên cứu, phân tích kinh nghiệm trong, ngoài nước liên quan đến mô hình tính toán ô nhiễm không khí”
Thứ tư, 08 Tháng 5 2019 12:49

Ngày 8/5/2019, trong khuôn khổ thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn ứng dụng mô hình toán kết hợp với GIS, viễn thám tính toán ô nhiễm không khí phù hợp với điều kiện Việt Nam-áp dụng thử nghiệm tại TP Hồ Chí Minh và vùng phụ cận”, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) đã phối hợp với Phòng thí nghiệm Trọng điểm quốc gia Điều khiển số và Kỹ thuật hệ thống (DCSE) tổ chức Hội thảo “Góp ý và hoàn thiện về kết quả nghiên cứu, phân tích kinh nghiệm trong, ngoài nước liên quan đến mô hình tính toán ô nhiễm không khí”. Hội thảo có sự tham dự của các chuyên gia đầu ngành về mô hình tính toán ô nhiễm, lượng giá thiệt hại do ô nhiễm không khí tại TP. Hồ Chí Minh.

Mục tiêu của nhiệm vụ nhằm xây dựng phần mềm EnvimAP để dự báo ô nhiễm không khí và đánh giá tác động kinh tế xã hội do ô nhiễm không khí gây ra tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là nhiệm vụ mang ý nghĩa chính sách và khả năng ứng dụng cao trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh nỗ lực hướng tới phát triển nhanh và bền vững. Đề tài này không chỉ nhằm xây dựng một mô hình phát tán ô nhiễm nhằm mô phỏng ô nhiễm không khí cho TP.HCM và vùng phụ cận hướng đến dự báo chất lượng không khí đến năm 2030, mà còn nhằm đánh giá thiệt hại về kinh tế xã hội do ô nhiễm gây ra tại TP.HCM.

Phát biểu tại Hội thảo, Viện trưởng - PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh cho rằng nhóm nghiên cứu đã rất nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, qua Hội thảo này, nhóm đã thu được nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia đối với việc xây dựng mô hình, kiểm định mô hình trong quá trình thực hiện để hoàn thiện đề tài nghiên cứu.

Viện trưởng - PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh phải biểu tại Hội thảo

Diệu Linh (Ban Kinh tế tài nguyên và môi trường)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: