Ngôn ngữ:
Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5
Thứ sáu, 17 Tháng 5 2019 20:53

Ngày 18/5 hằng năm là ngày có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng không chỉ với giới trí thức khoa học công nghệ Việt Nam mà còn đối với cơ quan Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường. Để nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với sự nghiệp khoa học và công nghệ nói chung, tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thống nhất chọn ngày 18 tháng 5 hàng năm là ngày kỷ niệm Khoa học và công nghệ Việt Nam. Hòa chung không khí ngày Hội của những người làm khoa học, ngày 17/5/2019, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã tham gia Hội thảo khoa học do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức.

Khoa học và công nghệ không chỉ khẳng định vai trò và sức mạnh vô cùng to lớn trong các lĩnh vực công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà còn trở thành động lực then chốt của sự nghiệp Đổi mới và phát triển. Những thành tựu khoa học và công nghệ ngày càng được quan tâm, nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến và áp dụng  sâu rộng trong thực tiễn, tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa, con người Việt Nam.

Hơn 50 năm qua, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam không ngừng lớn mạnh, có mặt trong mọi ngành khoa học, mọi lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội trên khắp mọi miền đất nước. Học tập và lĩnh hội tư tưởng chỉ đạo của chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam đã không ngừng nỗ lực nghiên cứu khoa học, tăng cường trao đổi, phổ biến kiến thức, ứng dụng, chuyển giao công nghệ phục vụ mục tiêu phát triển cộng đồng, phát triển xã hội, xây dựng nền khoa học và công nghệ Việt Nam ngày càng hiện đại và hội nhập với những nền khoa học và công nghệ tiên tiến trên thế giới.

Đoàn kết và tập hợp dưới mái nhà chung của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, những cán bộ nghiên cứu đang công tác tại Viện, không ngừng học tập, luôn cống hiến hết mình vì sự nghiệp khoa học và công nghệ của nước nhà.

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tham gia hội thảo nhân kỷ niệm Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam

 

An Bình


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: