Ngôn ngữ:
Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Dịch vụ tài nguyên và môi trường báo cáo lãnh đạo Viện kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Thứ tư, 03 Tháng 7 2019 16:25

Ngày 03/7/2019, Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Dịch vụ tài nguyên và môi trường họp báo cáo lãnh đạo Viện tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Bà Nguyễn Thị Minh Tâm - Chánh Văn phòng và bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Phó Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế thuộc Viện tham dự và chia sẻ tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai các hoạt động của Trung tâm. Tính đến ngày 15/6/2019, Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Dịch vụ tài nguyên và môi trường có tổng số 13 cán bộ với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, đáp ứng được yêu cầu công việc.

Đối với nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, bộ phận thư viện của Trung tâm tổ chức quản lý, phục vụ bạn đọc thường xuyên. Các đối tượng phục vụ gồm cả cán bộ nghiên cứu trong và ngoài Viện, các sinh viên thực tập. Các loại hình tài liệu, thông tin được phục vụ thường xuyên tại Thư viện và theo yêu cầu của cán bộ nghiên cứu thuộc Viện; Cập nhật tin tức hoạt động nghiên cứu, sự kiện và hoạt động đoàn thể của Viện trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ: isponre.gov.vn; Tiếp nhận và biên tập thông tin do các cá nhân, đơn vị thuộc Viện gửi đến để đăng tải trên mục Đối thoại chính sách; Biên soạn, bổ sung, cập nhật và đăng tải trên trang thông tin điện tử những thông tin về các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ của Viện. Các bài viết được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Viện đã phản ánh chân thực, kịp thời những hoạt động của Viện trên mọi phương diện, góp phần quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế của Viện trong thời gian qua.



Trong 6 tháng đầu năm 2019, Trung tâm đã tập trung, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2018 và kế hoạch năm 2019. Trung tâm đã hoàn thành dự án “Xây dựng Bộ tiêu chí, chỉ số về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Xây dựng thuyết minh dự án “Điều tra, đánh giá và xây dựng mô hình liên kết đô thị - nông thôn trong xử lý chất thải sinh hoạt theo hướng “thành phố tuần hoàn” kết hợp thu hồi năng lượng”; Triển khai thực hiện 2 đề tài cấp Bộ trong năm 2019; Tiếp tục chủ trì thực hiện 01 đề tài cấp Nhà nước.

Trung tâm đang nghiên cứu các nội dung dịch vụ tài nguyên và môi trường có thể cung cấp ra bên ngoài, phối hợp cùng các đơn vị, đối tác tổ chức thực hiện. Bước đầu đã phát triển dịch vụ đánh giá tác động môi trường cho các dự án, xây dựng các chỉ số đo lường, đánh giá hiệu quả quản lý tài nguyên và môi trường.

Lãnh đạo Viện đánh giá cao những hoạt động và nỗ lực của cán bộ Trung tâm, đồng thời cũng ghi nhận những khó khăn còn tồn tại như đặc thù, tính chất của hoạt động tư vấn chính sách, đòi hỏi cán bộ có kinh nghiệm hiểu và nắm bắt được tốt các nhu cầu tư vấn chính sách của ngành, hợp tác quốc tế, đòi hỏi trình độ chuyên môn và ngoại ngữ tốt, năng lực chuyên môn của cán bộ Trung tâm tiếp tục cần được nâng cao.

An Bình


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: