Ngôn ngữ:
Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế thuộc Viện họp báo cáo lãnh đạo Viện tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Thứ tư, 03 Tháng 7 2019 17:07

Ngày 03/7/2019, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế thuộc Viện họp báo cáo lãnh đạo Viện tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Hoạt động của Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế đóng vai trò quan trọng trong hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện vì vậy tham gia buổi họp còn có sự góp mặt của đại diện lãnh đạo các đơn vị, Ban nghiên cứu trong Viện để cùng nghe và cùng tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai các đề tài, nhiệm vụ, dự án.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, nối tiếp các chương trình nghiên cứu đã có từ trước đó, hoạt động HTQT tiếp tục được chú trọng và ưu tiên mở rộng. Phòng luôn tích cực xây dựng mạng lưới đối tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu chiến lược, chính sách TN&MT. Phòng đã phối hợp với Vụ HTQT hoàn thiện thủ tục xin phép ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Viện với Viện Nghiên cứu Môi trường Vân Nam, Trung Quốc (YIES) (2019 - 2023). Hiện nay, Viện đang phối hợp với YIES xây dựng kế hoạch tổ chức ký kết MOU này. Đồng thời, Phòng chủ trì, điều phối các đơn vị trực thuộc Viện triển khai các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác đã kí kết giữa Viện và Viện Hanns Seidel (HSF) giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2019.

Phòng đã theo dõi, hướng dẫn Trung tâm Dịch vụ, Tư vấn và Đào tạo tài nguyên và môi trường trong việc tổ chức hội nghị quốc tế về về Kịch bản các-bon thấp cho các thành phố ở Việt Nam trong khuôn khổ sự kiện Tuần lễ Môi trường Việt Nam - Nhật Bản. Hội nghị đã giới thiệu về một số nghiên cứu xây dựng kịch bản các-bon thấp cho các thành phố tại Việt Nam giữa Viện và các viện nghiên cứu của Nhật Bản; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm của các thành phố về hoạch định các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính trong kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu và thông tin về những hỗ trợ của Cơ quan HTQT Nhật Bản (JICA) cho phát triển xã hội các-bon thấp và các hoạt động về nâng cao năng lực hoạch định chính sách ứng phó biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Ngoài ra, Phòng tiếp tục theo dõi các quan hệ hợp tác khác của các đơn vị trực thuộc Viện.

Xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác HTQT của Viện, việc tổ chức huy động, thực hiện và quản lý các chương trình/dự án trong 6 tháng đầu năm 2019 tiếp tục được duy trì ổn định. Phòng cũng thực hiện quản lý 03 dự án và 01 phi dự án HTQT.

Nhìn chung, công tác quản lý khoa học và HTQT của Phòng đã bám sát yêu cầu và nhiệm vụ được giao. Đồng thời, các nhiệm vụ KH&CN các cấp, các dự án HTQT đã tập trung theo các định hướng nghiên cứu của Viện. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN, các dự án HTQT về cơ bản đã làm cơ sở định hướng cho công tác xây dựng chiến lược, chính sách, văn bản pháp luật trong lĩnh vực TN&MT. Phòng chủ động tìm kiếm và ký kết hợp đồng nghiên cứu với các đơn vị khác; tổ chức các Hội thảo, Hội nghị và tham dự các Hội nghị, Hội thảo khoa học khác trong và ngoài nước. Năm 2019, Phòng chủ trì 02 nhiệm vụ TXTCN. Việc kí kết và triển khai các thỏa thuận hợp tác đã góp phần tích cực, giúp công tác nghiên cứu về chiến lược, chính sách biến đổi khí hậu, tài nguyên và môi trường của Viện trở nên toàn diện hơn. Nhìn chung, các hoạt động hợp tác tập trung vào hỗ trợ tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, đào tạo, triển khai nghiên cứu. Đây là các hoạt động khá thiết thực, cụ thể và hiệu quả, phù hợp với năng lực của Viện cũng như khả năng hỗ trợ của đối tác. Phòng đã tích cực, chủ động đề xuất các dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Công tác đoản ra, đoàn vào được tổ chức nhịp nhàng và được thống kê đầy đủ. Tuy nhiên, năm nay Phòng chưa huy động được chuyên gia quốc tế đến công tác tại Viện tế để huy động nguồn lực.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo Viện, để theo dõi, quản lý các hoạt động KH&CN được giao có hiệu quả và đúng tiến độ, trong 6 tháng cuối năm, Phòng cần tích cực hơn nữa, đặc biệt, tiếp tục phối hợp với Văn phòng cũng như các đơn vị thuộc Viện. Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm 2019, từng cán bộ trong Phòng đã có những nỗ lực nhất định trong việc nâng cao kiến thức và chuyên môn.

An Bình


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: