Ngôn ngữ:
Ban Đất đai thuộc Viện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Thứ năm, 04 Tháng 7 2019 10:35

Ngày 04/7/2019, Ban Đất đai thuộc Viện họp báo cáo Phó Viện trưởng - TS Dương Thanh An tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đại diện Văn phòng và Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế thuộc Viện tham dự và chia sẻ tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai các hoạt động của Ban.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, về cơ bản, các công việc, nhiệm vụ được giao đều được thực hiện theo đúng tiến độ đề ra. Các cán bộ nghiên cứu trong Ban đã rất tích cực trong việc nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu thường xuyên, đề xuất các nhiệm vụ KHCN (cấp Bộ, cấp cơ sở) và nhiệm vụ dự án. Các cán bộ trẻ trong Ban cũng rất nỗ lực trong việc tự trau dồi, mở mang kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của công việc. Mặc dù đã cố gắng nỗ lực, nhưng do tính chất công việc nghiên cứu chiến lược, chính sách đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng về nhiều lĩnh vực cũng như khả năng tổng hợp cao, nhiều kinh nghiệm cả trong thực tiễn nghiên cứu và quản lý cùng với đội ngũ nghiên cứu còn thiếu và chưa thật sự dày dặn là một hạn chế nhất định đối với công việc nghiên cứu.

Để đạt được kết quả như đã trình bày trong báo cáo, các thành viên trong Ban đã có nhiều cố gắng, nỗ lực; bên cạnh đó là sự hỗ trợ, quan tâm của lãnh đạo Viện đã tạo điều kiện, giao nhiệm vụ cho Ban thực hiện. Ngoài ra, Ban cũng đã có sự phối hợp tốt với phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế cũng như bộ phận Kế hoạch Tài chính trong việc giải quyết các công việc chuyên môn và công tác tài chính của các nhiệm vụ. Tuy nhiên, so với các đơn vị khác trong Viện, số lượng công việc có kinh phí của Ban còn rất hạn chế, mặc dù hàng năm Ban đã tiến hành đề xuất các nhiệm vụ dự án, đề tài các cấp. Ngoài ra, số lượng nhân sự trong Ban hiện tại có 05 cán bộ (trong đó có 01 cán bộ đang nghỉ thai sản), đối chiếu với số lượng vị trí việc làm đề ra thì hiện vẫn còn thiếu nguồn nhân lực, đặc biệt là những người có nhiều kinh nghiệm về xây dựng chiến lược, chính sách. Ngoài ra, chất lượng của một số máy tính còn hạn chế, sự vận hành hệ thống hỗ trợ như mạng internet... nhiều khi bị gián đoạn cũng đã ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công việc.

Dự kiến trong 6 tháng cuối năm 2019, Ban sẽ hoàn thiện các báo cáo nhánh, báo cáo tổng hợp nhiệm vụ nghiên cứu thường xuyên năm 2019 và nộp cho Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế theo kế hoạch đề ra.

An Bình


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: