Ngôn ngữ:
Ban Khoáng sản và tài nguyên nước thuộc Viện báo cáo lãnh đạo Viện kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Thứ năm, 04 Tháng 7 2019 10:34

Ngày 04/7/2019, ban Khoáng sản và tài nguyên nước thuộc Viện báo cáo lãnh đạo Viện kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đến dự buổi họp có đại diện Văn phòng và Phòng Hợp tác quốc tế thuộc Viện để lắng nghe và chia sẻ tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai các hoạt động thường xuyên và vướng mắc trong việc triển khai đề tài, nhiệm vụ, dự án.

Năm 2019, Ban được giao thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Rà soát, đánh giá việc thực hiện Chiến lược tài nguyên nước quốc gia đến năm 2020 phục vụ quản lý nhà nước về tài nguyên nước”. Ban đã xây dựng và bảo vệ thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu thường xuyên theo chức năng năm 2020 theo chỉ đạo của Viện. Cán bộ của Ban tham gia Nhóm thường trực của Viện thực hiện nhiệm vụ  phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban hoàn thiện thủ tục ký hợp đồng KHCN và triển khai các nội dung chuyên môn của nhiệm vụ theo kế hoạch được phê duyệt. Ban đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao. Ban mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện và chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Viện trong hoạt động chuyên môn và bộ phận kế hoạch – tài chính có những hướng dẫn cụ thể, kịp thời để Ban thực hiện các nội dung thanh toán đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu.

An Bình


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: